skip to Main Content

Arbeidsvoorwaardelijke wetswijzigingen in 2023

arbeidsvoorwaardenPensioen

Vanaf januari 2023 gaan een paar wetswijzigingen in. Over andere wetswijzigingen die later in werking moeten treden wordt nog gesproken.

Vanaf januari 2023

  • Hogere reiskostenvergoeding: omdat de standaardvergoeding van 0,19 euro per kilometer de gestegen benzinekosten niet dekt, komt het kabinet werknemers tegemoet door de onbelaste reisvergoeding te verhogen naar 0,21 euro per 2023 (vanaf 2024 naar 0,22 euro per kilometer).
  • Verhoging thuiswerkvergoeding: de fiscale vrijstelling voor thuiswerkvergoeding gaat omhoog. In 2022 was die vergoeding 2 euro, dat stijgt naar 2,13 euro.

Verwachte wetgeving

  • Nieuw pensioenstelsel: de beoogde inwerkingtreding van de nieuwe wet is uitgesteld naar 1 juli 2023. Maar de wetwijzigingen moeten nog door de Tweede en Eerste Kamer. Mocht het de Tweede Kamer lukken de behandeling van de Wet toekomst pensioenen dit jaar af te ronden, dan zou behandeling in de Eerste Kamer vóór de Statenverkiezingen van maart 2023 nog mogelijk zijn.
  • Wet werken waar je wilt: de Tweede Kamer heeft het initiatiefwetsvoorstel voor het wettelijk vastleggen van het recht op thuiswerken aangenomen, maar de Eerste Kamer buigt zich er nog over. Of de Eerste Kamer het initiatiefwetsvoorstel al plenair zal behandelen is nog niet bekend.
×Close search
Zoeken