skip to Main Content

FBZ blij met SER-advies terugdringen flex

Arbeidsmarkt

Werkgevers en vakbonden in de SER hebben gezamenlijk advies uitgebracht over hervorming van de arbeidsmarkt. Het terugdringen van flex is hier belangrijk onderdeel van. FBZ is blij met het advies.

De commissie Borstlap concludeerde eerder dat flex op de arbeidsmarkt volledig is doorgeslagen. De SER geeft nu aan dat flex alleen gebruikt moet worden waar het voor bedoeld is: het opvangen van piek en ziek of het tijdelijk inhuren van expertise. Maar niet voor het concurreren op arbeidsvoorwaarden.

Ontslagbescherming blijft

FBZ gaf eerder als reactie op het advies van de commissie Borstlap aan dat flex moet worden aangepakt, maar niet ten koste van rechten van werknemers in vaste dienst. De SER volgt in het advies diezelfde lijn: uitzendkrachten komen eerder in vaste dienst, oproepcontracten worden afgeschaft en er komen strengere regels voor zzp’ers om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Daar tegenover blijft de ontslagbescherming voor vaste medewerkers in stand. Ook de loondoorbetaling bij ziekte verandert niet. Alleen de begeleiding naar ander werk kan eerder aan het UWV worden overgedragen als na een jaar duidelijk is dat terugkeer naar de oude werkplek niet mogelijk is.

Interne flex onderbelicht

FBZ vindt het wel jammer dat interne flexibiliteit – dus bij de werkgever zelf – in het advies onderbelicht blijft, door dit in een bijzin te noemen, maar niet uit te werken. De vakbond voor zorgprofessionals vindt dat juist scholing en loopbaanbegeleiding van werknemers ervoor kan zorgen dat werknemers goed inzetbaar zijn binnen de organisatie. Ook het extra belonen van werknemers die inspringen in tijden van drukte verdient volgens FBZ meer aandacht.

Verder moeten werknemers een grotere invloed hebben op werktijden, werkroosters, het beleid van de instelling en de wijze van zorgverlening. Verbetering van de positionering van zorgprofessionals en meer professionele zeggenschap zorgen voor het terugdringen van ziekteverzuim en een betere bezetting. En voor meer plezier in het werk en minder ervaren werkdruk. Zeker in de zorg – waar het behoud van personeel topprioriteit is – kan hier niet snel genoeg werk van gemaakt worden.

×Close search
Zoeken