skip to Main Content

Uit welke beroepsgroepen bestaat onze achterban?

zorgprofessionals

FBZ bestaat in 2024 uit 28 beroepsverenigingen van zorgprofessionals die werkzaam zijn in allerlei zorgsectoren. We behartigen de werknemersbelangen van hun leden in dienstverband. Regelmatig sluiten zich nieuwe beroepsverenigingen aan.

Dit overzicht is een groeilijst en geeft een indruk van de samenstelling van onze achterban.

Arts in opleiding | Arts Maatschappij + Gezondheid | Arts-onderzoeker | Arts voor verstandelijk gehandicapten | Bachelor Medisch Hulpverlener | Basisarts | Bedrijfsarts | Beeldend therapeut | Biomedisch technoloog | Coassistent | Danstherapeut | Diëtist | Dramatherapeut | Ergotherapeut | Fysiotherapeut | Geestelijk verzorger | Gedragswetenschapper | GZ-psycholoog | Klinisch chemicus | Klinisch embryoloog | Klinisch fysicus | Klinisch fysisch medewerker | Klinisch genetisch laboratorium-specialist | Klinisch informaticus | Klinisch moleculair bioloog | Klinisch psycholoog | Klinisch neuropsycholoog | Klinisch technoloog | Kraamverzorgende | Lactatiekundige | Logopedist | Medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige | Medisch specialist | Militair arts | Mondhygiënist | Muziektherapeut | Oefentherapeut | Onderwijskundige | Optometrist | Orthopedagoog-generalist | Orthoptist | Pedagoog | Physician assistant | Psychodiagnostisch werkende | Psycholoog | Psycholoog Arbeid en Gezondheid | Psychomotorisch kindertherapeut | Psychomotorisch therapeut | Psychotherapeut | SEH-arts | Specialist ouderengeneeskunde | Speltherapeut | Tandarts | Verloskundige | Verslavingsarts | Verzekeringsarts | Ziekenhuisapotheker | Ziekenhuisarts

×Close search
Zoeken