skip to Main Content

Eerste ronde onderhandelingen over nieuwe Cao Jeugdzorg

Jeugdzorg

Op 3 februari a.s. begint het cao-traject voor een nieuwe Cao Jeugdzorg. De cao voor ruim 30.000 werknemers in deze sector liep eind 2020 af.

Ter voorbereiding op het eerste overleg hebben de bij deze cao betrokken vakbonden FBZ, FNV en CNV hun gezamenlijke inzet voor de nieuwe cao aan werkgeversvereniging Jeugdzorg Nederland gestuurd. De inzetbrief van werkgeverszijde volgt nog.

De achterbannen van de vakbonden hebben goede input gegeven voor de nieuwe cao. Bij deze betrokken professionals staat voorop dat ze hun werk op een kwalitatief hoog niveau kunnen blijven uitvoeren en ook op een gezonde manier. Daar zijn betere randvoorwaarden voor nodig. Het is bekend dat de werkdruk en het verzuim in de jeugdzorg torenhoog zijn. Verbetering van arbeidsomstandigheden is noodzakelijk om jeugdzorg te kunnen blijven leveren. Als basisvoorwaarde verwachten de werknemers aandacht voor een beter salaris.

Allesbehalve makkelijk

De financiën zijn van grote invloed zijn bij de komende onderhandelingen. Het ziet er om die reden naar uit dat de onderhandelingen over een nieuwe cao allesbehalve makkelijk zullen zijn. Alle sectoren en dus ook de jeugdzorg hebben immers te maken met de negatieve financiële gevolgen van de COVID-19 crisis, zoals stijgende pensioenpremies en een dalende overheidsbijdrage voor arbeidskostenontwikkeling.

Om recht te doen aan de tomeloze inzet van de jeugdzorgprofessionals in moeilijke omstandigheden is het echter wel van belang dat het niet eindeloos duurt voordat er een nieuwe cao komt, temeer omdat ook het komende jaar een lastig jaar zal zijn.

Van het vervolg van de onderhandelingen houden wij u op de hoogte.

×Close search
Zoeken