skip to Main Content

FBZ breidt uit met de KLEM: ook oog voor werknemersbelangen van klinisch embryologen en IVF-analisten

Met de toetreding van de Vereniging voor Klinische Embryologie (KLEM) per 1 april behartigen we ook de werknemersbelangen van klinisch embryologen en IVF-analisten. Deze beroepsgroepen zijn werkzaam in de IVF-laboratoria van de 16 IVF vergunning-houdende algemene en universitaire ziekenhuizen en zelfstandige fertiliteitsklinieken.

De Algemene Vergadering van FBZ stemde in maart in met toetreding van KLEM. Vakbond FBZ behartigt daarmee ook de collectieve werknemersbelangen van hun leden in dienstverband. Zij kunnen rekenen op onze inspanningen om hun positie als werknemer te versterken.

Over de KLEM

De KLEM is in 1991 opgericht om de beroepsbelangen van klinisch embryologen te behartigen. Sinds 2008 kunnen ook overige werknemers die werkzaam zijn op het gebied van fertiliteit zich aansluiten. De vereniging heeft daarnaast als doel de uitwisseling van kennis en vaardigheden, het bevorderen van veiligheid, kwaliteit en doelmatigheid en het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek om nu en in de toekomst kwalitatief hoogwaardige fertiliteitszorg te bieden.

Over IVF
IVF (in vitro fertilisatie) wordt uitsluitend uitgevoerd in centra met een vergunning van het ministerie van VWS en is onderhevig aan strenge wet- en regelgeving. Doel van de behandeling is het bewerkstelligen van een zwangerschap en de geboorte van een gezond kind bij mensen die op natuurlijke wijze niet zwanger kunnen worden. De zwangerschap komt tot stand middels bevruchting van eicellen in vitro en de plaatsing van een embryo in de baarmoeder na kweek in het laboratorium.  Ook bieden IVF-centra de mogelijkheid tot fertiliteitspreservatie (invriezen voor vruchtbaarheid in de toekomst).

Opleiding
Klinische embryologie valt onder de toegepaste wetenschap of technologie. De driejarige opleiding vindt plaats in een erkend IVF-centrum. De vooropleiding moet een afgeronde universitaire opleiding in een biowetenschap of (dier)geneeskunde zijn en aansluiten op het vakgebied klinische embryologie. Het behalen van een Europese registratie bij de ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology) is een verplicht onderdeel van de opleiding. De opleiding tot IVF-analist vindt eveneens intern plaats, waarbij de vooropleiding doorgaans een afgeronde HLO of universitaire biomedische studie is.

Professioneel eindverantwoordelijk
Klinisch embryologen werken nauw samen met gynaecologen. Ze hebben beiden een professionele eindverantwoordelijkheid. Zo is de klinisch embryoloog eindverantwoordelijk voor de laboratorium-technische kant en het embryo in vitro en is de gynaecoloog dat voor de medisch-technische kant van IVF en de patiëntbegeleiding.

Lees meer op de site van KLEM

×Close search
Zoeken