skip to Main Content

Over FBZ

Samen krijgen we meer voor elkaar

Werknemersfederatie bestaat in 2024 uit 28 beroepsverenigingen. Zij hebben samen 45.000 zorgprofessionals in dienstverband. Zij zijn onze achterban. De verenigingen ondersteunen hun leden vakinhoudelijk, FBZ zorgt voor de randvoorwaarden. Zo zorgen we er samen voor dat zorgprofessionals hun werk goed kunnen doen. We onderhandelen over collectieve arbeidsvoorwaarden in zorgcao’s.

Wat betekent FBZ?

Statutair staat de afkorting FBZ voor: Federatie van Beroepsorganisaties in de zorg en daaraan gerelateerd onderwijs en onderzoek. In de communicatie gebruiken we FBZ als merknaam. In de regel schrijven we deze niet voluit omdat dit geen nadere verduidelijking geeft aan onze vakbondsactiviteiten. Daarom profileert FBZ zich als vakbond voor zorgprofessionals.

Wie is onze achterban?

We vertegenwoordigen tientallen beroepsgroepen van hoogopgeleide zorgprofessionals. Krijg een indruk via dit overzicht.

Historie

FBZ is opgericht op 31 december 2004. Voorloper was FHZ: de Federatie van verenigingen van verenigingen van Hogere Functionarissen in de Gezondheids- en Bejaardenzorg (opgericht in oktober 1974). FBZ is de rechtsopvolger van FHZ (particuliere gezondheidszorg) en AFZ/AC (overheidssector) die in 2005 fuseerden. Zo is de belangenbehartiging van het totale aandachtsgebied beter gegarandeerd. En door vergroting van de achterban is de representativiteit toegenomen. In 2024 bestaan we 50 jaar.

Statuten

In onze statuten is vastgelegd wat het doel is van FBZ, hoe de federatie werkt en hoe de aansluiting van beroepsverenigingen is geregeld.

×Close search
Zoeken