skip to Main Content

Over FBZ

Samen krijgen we meer voor elkaar

De verenigingen ondersteunen hun leden vakinhoudelijk, FBZ zorgt voor de randvoorwaarden. Zo zorgen we er samen voor dat leden hun werk goed kunnen doen. Namens de partners onderhandelen we over arbeidsvoorwaarden aan grote cao-tafels, met name in de zorg. FBZ is inmiddels een van de grootste werknemersorganisaties in de zorg, een sector met 1,4 miljoen werknemers.

Wat betekent FBZ?

Statutair staat de afkorting FBZ voor: Federatie van Beroepsorganisaties in de zorg en daaraan gerelateerd onderwijs en onderzoek. In de communicatie gebruiken we FBZ als merknaam. In de regel schrijven we deze niet voluit omdat dit geen nadere verduidelijking geeft aan onze vakbondsactiviteiten. Daarom profileert FBZ zich als vakbond voor zorgprofessionals.

Over AC/FBZ

Door de aansluiting van onze federatiepartners bij het Ambtenarencentrum (AC) voeren we vanuit AC/FBZ onderhandelingen over de Cao Universiteiten, Cao Onderzoekinstellingen en de Cao UMC.

Wie is onze achterban?

We vertegenwoordigen tientallen hoogopgeleide zorgprofessionals. Krijg een indruk via dit overzicht.

Historie

FBZ is opgericht op 31 december 2004. Voorloper was FHZ: de Federatie van verenigingen van verenigingen van Hogere Functionarissen in de Gezondheids- en Bejaardenzorg (opgericht in 1976). FBZ is de rechtsopvolger van FHZ (particuliere gezondheidszorg) en AFZ/AC (overheidssector) die in 2005 fuseerden. Zo is de belangenbehartiging van het totale aandachtsgebied beter gegarandeerd. En door vergroting van de achterban is de representativiteit toegenomen.

Statuten

In de statuten is vastgelegd wat het doel is van FBZ, hoe de federatie werkt en hoe de aansluiting van beroepsverenigingen is geregeld. Bekijk de statuten.

×Close search
Zoeken