skip to Main Content

Publicaties

Onze publicaties zijn online beschikbaar. Bijvoorbeeld  jaarverslagen en rapporten van onderzoeken maar ook factsheets over minder leuke onderwerpen als een faillissement.

Arbeidsvoorwaardenbeleid 2020: onze ambities voor de nieuwe cao’s

FBZ zet zich in voor een eigentijds arbeidsvoorwaardenpakket in de verschillende sectoren. Het arbeidsvoorwaardenbeleid anticipeert op ontwikkelingen die van invloed zijn op het werk of de werkomstandigheden. Het schetst onze ambities voor de nieuwe cao’s.

Jaarverslag 2018

Ook in 2018 bleek dat goede eigentijdse arbeidsvoorwaarden niet altijd zonder slag of stoot tot stand komen. Soms moest de druk met de werknemers opgevoerd worden om uiteindelijk tot een cao te komen. In het jaarverslag staan de belangrijkste cao-afspraken op een rij.

Samen krijgen we meer voor elkaar

U wilt met plezier naar uw werk. En u wilt uw werk goed kunnen uitvoeren. De kracht van het collectief kan daarin het verschil maken. Via het lidmaatschap van uw beroepsvereniging kunt u automatisch rekenen op onze inzet om uw positie als professional te versterken. Bovendien geniet u van de voordelen van vakbondsactiviteiten. Samen krijgen we meer voor elkaar.

Factsheet faillissement: over de gevolgen voor uw arbeidspositie

Als uw werkgever in zwaar weer komt en failliet gaat, heeft dat grote gevolgen voor de werknemers. Een faillissement komt meestal totaal onverwacht en leidt tot veel spanning en onzekerheid. Moet u nu direct op zoek naar ander werk of kan u uw baan behouden? Hoe lang loopt uw salaris nog door? En hoe zit het met vakantiegeld en pensioen? Wat betekent een eventuele doorstart?

Factsheet In de OR namens vakbond FBZ

Als professional weet u bij uitstek wat nodig is voor goede zorg. Als lid in de OR draagt u bij aan de koers van de organisatie. Zijn er verkiezingen in uw instelling? Dan kunt u zich kandidaat stellen. Samen versterken we onze kracht en zichtbaarheid. Als OR-lid rekent u op onze ondersteuning.

Verlies van kwaliteit van zorg en structurele arbeidsplaatsen door misbruik flexibele schil

Het gros van de werknemers met een tijdelijk contract in de zorg doet werk van structurele aard. Dat blijkt uit onderzoek van CAOP naar flexibilisering van de arbeidsmarkt in de zorgsector in opdracht van FBZ. Dit leidt niet alleen tot verlies van kwaliteit en continuïteit van zorg, maar ook van structurele arbeidsplaatsen.

Whitepaper over verandering rechtspositie ambtenaren per 2020

Met de inwerkingtreding van de Wnra per 2020 verandert de rechtspositie van een groot deel van de achterban van FBZ. In dit rapport brengen E-democracy en FBZ de consequenties in kaart voor werknemers bij umc’s, universiteiten en onderzoekinstellingen
×Close search
Zoeken