skip to Main Content

Publicaties

Onze publicaties zijn online beschikbaar. Bijvoorbeeld  jaarverslagen en rapporten van onderzoeken maar ook factsheets over minder leuke onderwerpen als een faillissement.

Arbeidsvoorwaardenbeleid 2023

Het arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2023 bevat onze belangrijkste speerpunten voor de nieuwe zorgcao's en vormt de basis voor de cao-onderhandelingen.

Denk en praat mee in de cao-klankbordgroep

Als je lid wordt van een cao-klankbordgroep is het handig te weten wat er van je wordt verwacht, dat het je niet veel tijd kost, en wie daaraan nog meer deelnemen. De leden van de betreffende klankbordgroep werken allemaal in hetzelfde werkveld.

Samen krijgen we meer voor elkaar

Je wilt met plezier naar je werk. En je wilt je werk goed kunnen uitvoeren. De kracht van het collectief kan daarin het verschil maken. Via het lidmaatschap van jouw beroepsvereniging kun je automatisch rekenen op onze inzet om jouw positie als professional te versterken. Bovendien geniet je van de voordelen van vakbondsactiviteiten. Samen krijgen we meer voor elkaar.

Factsheet In de OR namens vakbond FBZ

Als professional weet je bij uitstek wat nodig is voor goede zorg. Als lid in de OR draag je bij aan de koers van de organisatie. Zijn er verkiezingen in jouw instelling? Dan kun je je kandidaat stellen. Samen versterken we onze kracht en zichtbaarheid. Als OR-lid reken je op onze ondersteuning.

Jaarverslag 2021

De zorg en de economie stonden op zijn kop nadat corona in 2020 haar introductie deed. Dat werkte door in 2021: een jaar waarin alle grote zorgcao's moesten worden vernieuwd tegen de achtergrond van hoge ziekteverzuimcijfers, personeelstekorten en een toenemende inflatie, terwijl de financiële middelen gering waren. In het jaarverslag blikt FBZ terug op een bewogen jaar.

Arbeidsvoorwaardenbeleid 2022

In het arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2022 staan onze belangrijkste speerpunten voor de zorgcao's. Het arbeidsvoorwaardenbeleid vormt de basis voor de cao-onderhandelingen.

Jaarverslag 2020

Meer dan ooit tevoren was het in 2020 alle hens aan dek om te zorgen dat zorgprofessionals gezond en veilig hun werk konden doen. Voor arbeidstijden, werkdruk en verlof werd in de sectoren naar noodzakelijke oplossingen gezocht. Ook kwamen een paar nieuwe cao’s tot stand.

Jaarverslag FBZ 2019

Het afsluiten van cao’s ging in 2019 niet eenvoudig. Keer op keer kreeg FBZ aan onderhandelingstafels te horen dat er weinig tot geen ruimte was voor verbetering van arbeidsvoorwaarden. Gelukkig lukte het ondanks de soms moeizame onderhandelingen om in 2019 vijf cao’s te sluiten voor bijna een miljoen werknemers in de zorg.

Jaarverslag 2018

Ook in 2018 bleek dat goede eigentijdse arbeidsvoorwaarden niet altijd zonder slag of stoot tot stand komen. Soms moest de druk met de werknemers opgevoerd worden om uiteindelijk tot een cao te komen. In het jaarverslag staan de belangrijkste cao-afspraken op een rij.

Verlies van kwaliteit van zorg en structurele arbeidsplaatsen door misbruik flexibele schil

Het gros van de werknemers met een tijdelijk contract in de zorg doet werk van structurele aard. Dat blijkt uit onderzoek van CAOP naar flexibilisering van de arbeidsmarkt in de zorgsector in opdracht van FBZ. Dit leidt niet alleen tot verlies van kwaliteit en continuïteit van zorg, maar ook van structurele arbeidsplaatsen.

Whitepaper over verandering rechtspositie ambtenaren per 2020

Met de inwerkingtreding van de Wnra per 2020 verandert de rechtspositie van een groot deel van de achterban van FBZ. In dit rapport brengen E-democracy en FBZ de consequenties in kaart voor werknemers bij umc’s, universiteiten en onderzoekinstellingen
×Close search
Zoeken