skip to Main Content

Publicaties

Onze publicaties zijn online beschikbaar. Bijvoorbeeld  jaarverslagen en rapporten van onderzoeken maar ook factsheets over minder leuke onderwerpen als een faillissement.

Samen krijgen we meer voor elkaar

U wilt met plezier naar uw werk. En u wilt uw werk goed kunnen uitvoeren. De kracht van het collectief kan daarin het verschil maken. Via het lidmaatschap van uw beroepsvereniging kunt u automatisch rekenen op onze inzet om uw positie als professional te versterken. Bovendien geniet u van de voordelen van vakbondsactiviteiten. Samen krijgen we meer voor elkaar.

Arbeidsvoorwaardenbeleid 2022

In het arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2022 staan onze belangrijkste speerpunten voor de zorgcao's. Het arbeidsvoorwaardenbeleid vormt de basis voor de cao-onderhandelingen.

Jaarverslag 2020

Meer dan ooit tevoren was het in 2020 alle hens aan dek om te zorgen dat zorgprofessionals gezond en veilig hun werk konden doen. Voor arbeidstijden, werkdruk en verlof werd in de sectoren naar noodzakelijke oplossingen gezocht. Ook kwamen een paar nieuwe cao’s tot stand.

Factsheet In de OR namens vakbond FBZ

Als professional weet u bij uitstek wat nodig is voor goede zorg. Als lid in de OR draagt u bij aan de koers van de organisatie. Zijn er verkiezingen in uw instelling? Dan kunt u zich kandidaat stellen. Samen versterken we onze kracht en zichtbaarheid. Als OR-lid rekent u op onze ondersteuning.

Jaarverslag FBZ 2019

Het afsluiten van cao’s ging in 2019 niet eenvoudig. Keer op keer kreeg FBZ aan onderhandelingstafels te horen dat er weinig tot geen ruimte was voor verbetering van arbeidsvoorwaarden. Gelukkig lukte het ondanks de soms moeizame onderhandelingen om in 2019 vijf cao’s te sluiten voor bijna een miljoen werknemers in de zorg.

Jaarverslag 2018

Ook in 2018 bleek dat goede eigentijdse arbeidsvoorwaarden niet altijd zonder slag of stoot tot stand komen. Soms moest de druk met de werknemers opgevoerd worden om uiteindelijk tot een cao te komen. In het jaarverslag staan de belangrijkste cao-afspraken op een rij.

Factsheet faillissement: over de gevolgen voor uw arbeidspositie

Als uw werkgever in zwaar weer komt en failliet gaat, heeft dat grote gevolgen voor de werknemers. Een faillissement komt meestal totaal onverwacht en leidt tot veel spanning en onzekerheid. Moet u nu direct op zoek naar ander werk of kan u uw baan behouden? Hoe lang loopt uw salaris nog door? En hoe zit het met vakantiegeld en pensioen? Wat betekent een eventuele doorstart?

Verlies van kwaliteit van zorg en structurele arbeidsplaatsen door misbruik flexibele schil

Het gros van de werknemers met een tijdelijk contract in de zorg doet werk van structurele aard. Dat blijkt uit onderzoek van CAOP naar flexibilisering van de arbeidsmarkt in de zorgsector in opdracht van FBZ. Dit leidt niet alleen tot verlies van kwaliteit en continuïteit van zorg, maar ook van structurele arbeidsplaatsen.

Whitepaper over verandering rechtspositie ambtenaren per 2020

Met de inwerkingtreding van de Wnra per 2020 verandert de rechtspositie van een groot deel van de achterban van FBZ. In dit rapport brengen E-democracy en FBZ de consequenties in kaart voor werknemers bij umc’s, universiteiten en onderzoekinstellingen
×Close search
Zoeken