skip to Main Content

Inzicht in vertrekredenen moet onnodig vertrek voorkomen

Arbeidsmarkt

Meer dan 220 zorgorganisaties starten samen een grootschalig, landelijk onderzoek naar de vertrekredenen van hun medewerkers. Dit doorlopende onderzoek moet hen inzicht geven in de ongewenste uitstroom van medewerkers en zo bijdragen aan het oplossen van de personeelstekorten in zorg en welzijn.

Behoud van zorgprofessionals voor de organisatie en de sector heeft volop de aandacht. Naast het verhogen van de instroom is zorgen voor behoud noodzakelijk om de nijpende personeelstekorten in de sector aan te pakken. Het ontbreekt organisaties vaak nog aan structureel verzamelde informatie met betrekking tot uitstroom. Om die reden zijn 13 regionale werkgeversorganisaties in zorg en welzijn (verenigd in RegioPlus) een landelijk en doorlopend uitstroomonderzoek gestart.

Vanaf deze maand benaderen de 220 deelnemende organisaties elke vertrekkende medewerker met dezelfde set vragen over vertrekredenen en bestemming. Oud-medewerkers kunnen er ook hun tips en opmerkingen kwijt. Onderzoeksbureau Presearch voert het uitstroomonderzoek uit. Omdat de data gebundeld worden, kan er straks op organisatieniveau, regionaal en landelijk niveau vergeleken worden. Organisaties kunnen op onderbouwde data anticiperen en van elkaars ervaringen leren.

Meer mensen werkzaam, maar uitstroom neemt ook toe

Het aantal mensen dat werkt in zorg en welzijn neemt weer toe, zo blijkt uit de meest recente data van het landelijk onderzoeksprogramma Arbeid in Zorg en Welzijn. De toename is te danken aan een verhoogde instroom van medewerkers in de sector. Ook de uitstroom is de laatste jaren gestegen. Dat maakt het een belangrijk onderwerp in de strijd tegen oplopende personeelstekorten. De verhoogde uitstroom komt deels door de vergrijzing (en dus pensionering) van medewerkers. In 2008 was 13% van het totaal van zorg- en welzijnsmedewerkers ‘55-plusser’. Inmiddels is dat aandeel opgelopen naar 25%. Daarnaast zijn de kansen op een baan buiten de sector aanzienlijk toegenomen door de aantrekkende werkgelegenheid.

Bron: www.regioplus.nl

×Close search
Zoeken