skip to Main Content

Meedoen aan de medezeggenschap versterkt je positie

MedezeggenschapORpositionering

FBZ ziet graag dat meer zorgprofessionals hun rol pakken in de medezeggenschap zodat zij kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen over de zorg en de koers van hun organisatie. Bevlogenheid en voldoening zijn verbonden aan de manier waarop het werk is georganiseerd. In die zin kan medezeggenschap bijdragen aan werkplezier en behoud van zorgprofessionals.

Bij veel instellingen vinden aan het begin van het jaar OR-verkiezingen plaats. Waar dat het geval is ontvangen de leden van de bij FBZ aangesloten beroepsverenigingen een oproep om zich kandidaat te stellen. Bekijk deze factsheet als je meer wil weten wat het betekent als je namens FBZ en de aangesloten beroepsverenigingen wil meedoen aan de medezeggenschap.

Verstevig je positie

De werkgever staat soms voor belangrijke beslissingen. In de ondernemingsraad (OR) kunnen zorgprofessionals meedenken en invloed uitoefenen over voorgenomen veranderingen voor de zorg in de instelling en de organisatie van het werk voor alle collega’s. Goed beleid staat of valt met invloed vanaf de werkvloer. Daarom is het goed als meer zorgprofessionals in de OR plaatsnemen en invloed uitoefenen. Zowel de OR als de vakbond hebben een rol in het overleg met de werkgever. FBZ voert geregeld overleg met de werkgever, bijvoorbeeld over organisatieontwikkelingen of over een sociaal plan voor een mogelijke reorganisatie. Als er iets speelt hebben onze leden in de OR een korte lijn met een van onze onderhandelaars.

×Close search
Zoeken