skip to Main Content

Salarisstijging Cao UMC: vakbonden overwegen juridische stappen

UMC

FBZ heeft op dinsdag 29 november 2022 samen met de andere vakbonden (FNV, NU’91, LAD en CNV) voor de derde keer overleg gevoerd met de NFU over de in de Cao UMC afgesproken loonstijging voor 2023. Voor de bonden is en blijft de afspraak volstrekt helder: minimaal de CPI-afgeleid 2022 (jaarmutatie) volgens de Prinsjesdagraming 2022, die 11,3% bedraagt. Over dat percentage zijn partijen het eens. Maar de NFU heeft duidelijk aangegeven deze afspraak niet te zullen nakomen.

Al eerder heeft de NFU aangegeven dat zij streeft naar een gelijke structurele loonsverhoging en een gelijke ingangsdatum voor alle medewerkers. Die ingangsdatum zou 1 januari 2023 moeten zijn. Tot hier gaat het nog goed. De NFU geeft echter ook aan dat zij ook overheidsmaatregelen ten aanzien van compensatie van de koopkracht wil meewegen in de salarisverhoging en dat zij de 11,3% niet kan betalen.

Wij hebben in het cao-akkoord echter geen vrijblijvende afspraak gemaakt. Daarom hebben de vakbonden tijdens het overleg benadrukt dat de NFU zich niet zomaar aan die afspraak kan onttrekken door nog niet de helft te willen betalen van wat is afgesproken. De hoge inflatie heeft er bij veel medewerkers behoorlijk ingehakt. Iedereen hoort die 11,3% te krijgen. Daarom hebben de bonden nogmaals laten weten vast te houden aan de afspraak in de cao.

Samen met de andere vakbonden beraden we ons nu op verdere stappen. Een gang naar de rechter om de afspraken af te dwingen sluiten wij niet uit.

×Close search
Zoeken