skip to Main Content

FBZ behartigt nu ook werknemersbelangen van Bachelor Medisch Hulpverleners

Met de toetreding van de Nederlandse Vereniging voor Bachelor Medisch Hulpverleners (NVBMH) per 1 januari 2020 behartigt FBZ ook de werknemersbelangen van deze beroepsgroep. Het gaat om een relatief nieuwe beroep en groeiende groep professionals.

FBZ heet NVBMH van harte welkom als nieuwe federatiepartner en is blij met de verdere versterking van haar zeggingskracht aan cao-tafels. Bachelor Medisch Hulpverleners (BMH) werken in  de ziekenhuizen (algemeen en academisch) en binnen de ambulancezorg. Bachelor Medisch Hulpverleners vallen onder de Cao Ziekenhuizen, Cao UMC en Cao Ambulancezorg.

Ze worden opgeleid aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Hogeschool Utrecht en Hogeschool Rotterdam. De opleiding leidt op om te werken als medisch hulpverlener in de ambulancezorg, op de spoedeisende hulp, in de anesthesie, in de operatieve zorg of acute cardiologie.

Voorbehouden handelingen

Er loopt een experiment op basis van artikel 36a van de Wet BIG waarmee voor de Bachelor Medisch Hulpverlener tijdelijk de mogelijkheid is gecreëerd tot het mogen indiceren en het zelfstandig verrichten van voorbehouden handelingen. Deze tijdelijke toekenning biedt de kans het beroep van BMH verder te ontwikkelen richting een mogelijke definitieve regeling in de Wet BIG. De verwachting is dat de BMH definitief hierin wordt opgenomen.

Kijk voor meer info op www.nvbmh.nl

 

 

×Close search
Zoeken