skip to Main Content

OPROEP:  wat werkt volgens jou om spanning en stressklachten te voorkomen?

Gezondenveiligwerken

Mentaal welbevinden is belangrijk, zeker voor mensen die in de zorg werken. Juist ook nu Covid-19 druk op ons legt. Daarom is de overheid het Meerjarenprogramma Depressiepreventie gestart. Hieronder valt ook het voorkómen van spanning en stressklachten bij werknemers in de zorg. Voor het kiezen van de juiste aanpak willen partijen graag eerst weten hoe zorgmedewerkers daar zelf tegen aan kijken en wat zij vinden dat werkt.

Daarom is de vraag een korte vragenlijst in te vullen. Dit duurt 5-10 minuten.

Over de ketenaanpak psychische gezondheid van werkenden in de zorg

Het Meerjarenprogramma Depressiepreventie van VWS en maatschappelijke organisaties richt zich onder meer op werknemers in stressvolle beroepen. Ze ontwikkelen een ketenaanpak voor spanningsverschijnselen bij ziekenhuispersoneel zoals artsen, verpleegkundigen, paramedici en ondersteunend personeel, waarmee ook depressie kan worden voorkomen. De uiteindelijke ambitie is een sluitende ketenaanpak “spanningsverschijnselen” ter voorkoming van depressie bij werkenden in de zorg te beschrijven.

Depressie is een veel voorkomende aandoening in Nederland. Bijna 1 op de 5 Nederlanders krijgt er ooit in het leven mee te maken. Het gaat om een belangrijk probleem voor de volksgezondheid: depressie staat al jaren in de top vijf van aandoeningen met hoogste ziektelast, hoogste ziektekosten en grootste veroorzaker van arbeidsverzuim. Bij vrouwen komt een depressie bijna 2 keer zoveel voor als bij mannen en dit verschil tussen beide groepen is vooral groot in de leeftijdscategorie 18-24 jaar. Jonge vrouwen zijn daarom een belangrijke doelgroep voor depressiepreventie. Het is echter moeilijk om tijdig in contact te komen met de vrouwen die dit betreft. Juist jongvolwassenen zijn niet snel geneigd hulp te zoeken voor hun klachten. Een actieve benadering is daarom nodig en de werkplek is hier bij uitstek geschikt voor. Bekend is dat spanningsklachten kunnen leiden tot depressie.

Meer weten?

Kijk op: https://nvab-online.nl/ketenaanpak-psychische-gezondheid

×Close search
Zoeken