skip to Main Content

Weg vrij voor nieuw pensioenstelsel

Pensioen

Nu het FNV-ledenparlement ook heeft ingestemd met de uitwerking van het pensioenakkoord, staan alle seinen op groen voor het nieuwe pensioenstelsel dat in 2022 moet worden ingevoerd. De Vakcentrale voor Professionals (VCP) maakt zich wel grote zorgen over de gevolgen van het nieuwe stelsel voor werknemers van halverwege de 40. FBZ deelt die zorgen.

Maandenlang hebben het kabinet en sociale partners onderhandeld over de uitwerking van het pensioenakkoord. Een belangrijke wijziging in het nieuwe pensioenstelsel is dat het pensioen gaat meebewegen met de economie: gaat het goed, dan wordt er meer pensioenvermogen opgebouwd. Gaat het minder, dan merk je dat ook. Schommelingen worden zo goed mogelijk opgevangen en gedeeld. Naarmate mensen ouder zijn, wegen mee- en tegenvallers minder zwaar mee. Pensioengerechtigden merken hier dus veel minder van dan jongere generaties die nog hun hele leven aan opbouw kunnen werken. Daarnaast kunnen mee- en tegenvallers in de tijd worden gespreid. Bekijk ook de animatie die over deze constructie is gemaakt.

Een andere belangrijke afspraak is dat de zogeheten doorsneesystematiek wordt losgelaten. Nu leggen alle werknemers bij hetzelfde pensioenfonds dezelfde premie in. Straks gaat dat veranderen: er komt een leeftijdsonafhankelijke premie en een pensioenopbouw die afneemt naarmate de leeftijd hoger is. Voor werknemers halverwege de 40 heeft dat gevolgen: zij kunnen, over de resterende tijd tot hun pensioen, een minder hoog pensioen opbouwen.

Compensatie onvoldoende

De VCP, een van de werknemerscentrales die aan tafel heeft gezeten bij de pensioenonderhandelingen, maakt zich daar zorgen over. Volgens de VCP kan het pensioen van mid-veertigers uiteindelijk 10 procent lager uitvallen. Er zijn afspraken gemaakt om mensen die tussen wal en schip vallen, te compenseren, maar de VCP vindt die onvoldoende. De centrale maakt zich met name zorgen om werknemers die van baan zijn gewisseld, dat nog (moeten) gaan doen of mensen met verschillende pensioenregelingen. De VCP heeft een alternatief voorstel gedaan voor compensatie met een overheidsheffing voor werkgevers die zich in 20 jaar terugbetaalt, maar dat heeft het uiteindelijk niet gehaald.

 FBZ deelt zorgen

Nu het kabinet en sociale partners overeenstemming hebben bereikt, kunnen de pensioenplannen worden uitgewerkt in een wetsvoorstel dat door de Tweede en Eerste Kamer moet worden behandeld. FBZ deelt de zorgen van de VCP en hoopt dat de Tweede en Eerste Kamer kritisch naar het compensatievraagstuk kijken als het wetsvoorstel er ligt.

×Close search
Zoeken