skip to Main Content

Derde overleg Cao UMC leidt niet tot perspectief

UMC

De vakbonden hebben op vrijdag 15 januari samen met de NFU een nieuwe poging ondernomen om te komen tot een verbetering van arbeidsvoorwaarden voor medewerkers in umc’s. De voorstellen van de verschillende vakbonden om in deze ‘bijzondere’ tijd tot een cao-resultaat te komen, zijn vooralsnog door de NFU verworpen.

Er is volgens de NFU op dit moment geen ruimte voor een structurele algemene loonsverhoging in 2021. Hiermee wordt het cao-overleg op de lange baan geschoven. Gevolg is dat er langer onzekerheid is voor alle umc-medewerkers over de arbeidsvoorwaardenontwikkeling. Ook pogingen om dit jaar nog tot uitwerking te komen op de dossiers pensioen en generatiebeleid lijken hiermee onmogelijk.
Samen met de andere vakbonden en de NFU beraden we ons op de ontstane situatie en vervolgen de besprekingen op vrijdag 29 januari.

×Close search
Zoeken