skip to Main Content

Schrapsessies bestrijden de regeldruk in de VVT

VVT

Minder regels, meer tijd voor zorg. Met als doel om onnodige regeldruk te verminderen, kwamen afgevaardigden van zeven organisaties uit de wijkverpleging en verpleeghuiszorg op 12 maart bijeen tijdens de terugkomdag. In 2019 worden er nog meer schrapsessies en terugkomdagen georganiseerd vanuit het programma (Ont)regel de langdurige zorg.

De terugkomdag is een vervolg op de eerdere schrapsessies die werden georganiseerd door ActiZ, CNV, FNV, FBZ, NU’91 en ZorgthuisNL, in samenwerking met VWS en Vilans. Deze bijeenkomst stond in het teken van het uitwisselen van ervaringen met het verminderen van administratieve lasten. Met als doel te inventariseren welke regels op landelijk niveau aangepakt moeten worden. Snappen, schrappen of verbeteren van regels en processen, zodat er meer tijd voor de cliënt over blijft. Verschillende partijen die een rol spelen in administratieve lastendruk waren dan ook aanwezig om gezamenlijk de schouders onder dit vraagstuk te zetten.

Regeldruk van buitenaf

Er zijn regels die vanuit de overheid of inspectie worden opgelegd en voor extra (ervaren) regeldruk zorgen. Vooral wanneer niet bekend is waarom een bepaalde registratie gedaan moet worden. Vier regels en processen kregen op deze terugkomdag extra aandacht: HACCP (hygiëne code), incidenten melden, risicosignalering en de-implementatie van onnodige regels. Deze zijn volgens de deelnemende zorgorganisaties het meest belastend. Er zijn daarnaast regels en lijstjes die binnen de organisatie zelf ontstaan, blijkt uit de schrapsessies waarin zorgprofessionals de regeldruk van hun organisatie in kaart brengen. ‘Draagkracht creëren in alle lagen van de organisatie is een voorwaarde om deze regels aan te pakken.’ vertelt een van de deelnemers.

Regels schrappen en dan?

Het afschaffen of de-implementeren van regels is nog niet zo makkelijk in de praktijk, blijkt tijdens de terugkomdag. Een verpleegkundige vertelt: ‘het afschaffen van regels zorgt soms juist voor onrust en verwarring. Als bijvoorbeeld de handtekening onder het zorgplan ineens niet meer nodig is roept dit vragen op. Wat moeten we dan wél doen? En hoe?’ Er is behoefte aan duidelijke communicatie en afspraken tussen alle betrokken partijen als een regel wordt afgeschaft.

Leren en verbeteren

Zorgprofessionals en beleidsadviseurs voerden verhelderende gesprekken over verschillende regels en hoe deze ervaren worden. De boodschap van de dag: vraag je steeds af waarom je een bepaalde handeling doet en of dit leidt tot leren en verbeteren. Een lijstje is een hulpmiddel, geen doel op zich. Heb als zorgprofessional vertrouwen in je eigen kunnen en ken je cliënt. Daar is geen lijstje voor nodig! En bij twijfel over hoe een regel moet worden toegepast, kun je bijvoorbeeld bij de inspectie terecht, ‘de deur staat open’, geven zij aan.

Doe mee aan schrap- en verbetersessies 2019

Wil je als zorgorganisatie ook werken aan meer tijd voor zorg en minder regels? Meld je dan aan voor één van de schrap- en verbetersessies via www.vilans.nl/schrapsessieregeldruk. Of wil je als branche- of ketenorganisatie in gesprek met zorgprofessionals over het terugdringen van regeldruk? Stuur dan een mail naar minderregeldruk@vilans.nl.

(Ont)regel de langdurige zorg

De schrap- en verbetersessies worden georganiseerd door CNV, FNV, FBZ, NU’91, Zorgthuisnl en ActiZ, in samenwerking met VWS en Vilans. De schrapsessies komen voort uit cao-afspraken tussen sociale partners.

×Close search
Zoeken