skip to Main Content

FBZ tevreden met onderhandelaarsresultaat pensioenregeling PFZW

Pensioen

Op vrijdag 10 november hebben werkgevers- en werknemersorganisaties een onderhandelaarsresultaat bereikt over de overgang naar een nieuwe pensioenregeling bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Dit was nodig op basis van de Wet toekomst pensioenen 2023 (Wtp). De betrokken werknemersorganisaties leggen het resultaat in de komende weken voor aan hun achterban. Bij FBZ gebeurt dat begin december.

De wet bepaalt dat de pensioenen meer gaan meebewegen met de economie. Bij PFZW hebben sociale partners gekozen voor een overgang naar een solidaire premieregeling (SPR). Deze biedt mogelijkheden tot het collectief en solidair delen van risico’s. Door het instellen van een solidariteitsreserve dempen de sociale partners bovendien het risico op grote schommelingen van de al ingegane pensioenen en kan voor het collectief een grotere welvaartswinst worden behaald. Daarnaast zijn goede afspraken gemaakt over compensatie voor de leeftijdsgroepen voor wie de  overgang naar het nieuwe stelsel negatieve gevolgen heeft. Robert Barendse, onderhandelaar namens FBZ: “De FBZ zette zich in voor solidariteit, inkomenszekerheid en compensatie. Ik ben blij dat deze punten terugkomen in het resultaat. Al met al ligt er wat ons betreft dan ook een goed en evenwichtig resultaat.”

×Close search
Zoeken