skip to Main Content

Vakbonden in jeugdzorg eisen aanvalsplan tegen bezuinigingsbeleid

Jeugdzorg

Jeugdzorg Nederland moet uiterlijk 19 maart een aanvalsplan opleveren om geld vrij te maken voor een nieuwe Cao Jeugdzorg. Dat schrijven de vakbonden in de jeugdzorg FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en FBZ in een waarschuwingsbrief aan de werkgevers in de jeugdzorg.

Jeugdzorg Nederland liet bij de start van de cao-onderhandelingen weten dat er geen financiële ruimte is om te kunnen onderhandelen. Eén van de voornaamste redenen die ze opvoert, is dat er fors wordt bezuinigd in de sector, waardoor werkgevers het financieel zwaar hebben. Daarnaast zorgt het stelsel voor problemen.

Door de opstelling van werkgevers kan er nu geen cao worden afgesloten die de branche aantrekkelijker maakt en kunnen jeugdzorgwerkers er in koopkracht zelfs op achteruit gaan. Onhoudbaar, volgens de vakbonden. Zij manen Jeugdzorg Nederland in de waarschuwingsbrief richting de politiek acties te ondernemen zodat er financiële ruimte ontstaat voor een passende en reële cao.
“Een goede cao is erg belangrijk voor de arbeidsmarkt. Zeker in deze tijd van grote tekorten aan jeugdzorgprofessionals, de torenhoge werkdruk en het hoge verloop in de jeugdzorg. Werkgevers, maar ook de politiek, moeten er juist alles aan doen dat de achterdeur dicht gaat en mensen willen blijven werken in de sector. Daar horen goede werkomstandigheden en goede arbeidsvoorwaarden bij. En er is haast bij, want niemand is gebaat bij een langdurige cao-impasse. De medewerkers niet, maar het komt zeker de kwetsbare kinderen niet ten goede”, aldus de vakbonden.

Jeugdzorgwerkers zijn al maanden acties aan het voeren voor een gezonde jeugdzorg. Een goede cao is daar een heel belangrijk onderdeel van. De vakbonden vinden dat werkgevers moeten laten zien dat óók zij opstaan voor een goede jeugdzorg en fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor de jeugdzorgwerkers. Behalve een loonsverhoging willen vakbonden FNV, CNV en FBZ maatregelen in de cao tegen de hoge werkdruk en afspraken voor het ‘binden en boeien’ van medewerkers. Zo moeten afspraken worden gemaakt die het hoge verloop in de sector tegengaan en de hoge ziekteverzuimcijfers helpen te bestrijden.
Onder de Cao Jeugdzorg vallen circa 30.000 medewerkers.

×Close search
Zoeken