skip to Main Content

Update Cao VVT

VVT

Op 9 maart worden de onderhandelingen over een nieuwe Cao VVT voortgezet. Wat FBZ betreft komen deze dag in ieder geval de volgende punten aan de orde:

  • salaris: enerzijds de structurele salarisverhogingen en anderzijds het zetten van een eerste stap om op basis van het SER-advies ‘Aan de slag voor de zorg’ de inkomensachterstanden ten opzichte van de markt weg te werken;
  • meer inspraak en zeggenschap voor zorgprofessionals;
  • bereikbaarheidsdienst en hersteltijd;
  • duurzame inzetbaarheid;
  • reiskosten;
  • FWG.

 

×Close search
Zoeken