skip to Main Content

Reactie FBZ op regeerakkoord: bezuinigen op zorg niet uit te leggen

In het op 15 december gepresenteerde regeerakkoord zit geen extra geld voor zorgpersoneel. Sterker nog, er wordt op termijn 4,5 miljard euro per jaar op de zorg bezuinigd. FBZ vindt dit onbegrijpelijk, zeker in het licht van de enorme personeelstekorten en hoge werkdruk in deze sector. Voorzitter Maarten Faas: “Zowel werkgevers als vakbonden in de zorg hebben gevraagd om meer geld om de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden te verbeteren. Dat in plaats daarvan wordt bezuinigd, valt niet uit te leggen. Op deze manier wordt het lastig bevlogen zorgprofessionals voor de sector te behouden en nieuwe werknemers aan te trekken.”

Druk op cao-onderhandelingen

FBZ is bang dat dit akkoord de toch al moeizaam verlopende cao-onderhandelingen voor diverse zorg-cao’s, zoals de Cao Ziekenhuizen en de Cao Jeugdzorg, nog verder onder druk zet. Werkgevers houden de hand op de knip en komen met salarisvoorstellen die vaak niet eens voldoende zijn de koopkracht op peil te houden. Nu het kabinet geen verdere investeringen doet in de zorgsalarissen dreigen duizenden zorgmedewerkers er in koopkracht op achteruit te gaan.

Regeldruk

FBZ ziet ook een aantal positieve punten in het regeerakkoord. Zo wordt de administratieve regeldruk aangepakt. Faas: “Dit betekent dat zorgprofessionals meer tijd aan zorg kunnen besteden en dat is natuurlijk goed nieuws.” Wel waarschuwt hij dat eerdere pogingen om de regeldruk aan te pakken uiteindelijk weinig hebben opgeleverd. “Het kabinet zal dus met concrete acties moeten komen.”

Zeggenschap

Een ander punt waar FBZ enthousiast over is, is de aandacht voor zeggenschap. Hier was al eerder extra geld voor uitgetrokken en ook in het regeerakkoord wordt het belang benadrukt van de invloed van zorgprofessionals op de organisatie van hun werk en het beleid van hun instelling. Faas: “FBZ vraagt al jaren aandacht voor zeggenschap van zorgprofessionals. Nu dit politiek weerklank vindt, hoop ik dat ook zorginstellingen hier zelf snel mee aan de slag gaan.”

Integraal Zorgakkoord

De grootste bezuiniging (1,5 miljard structureel) wordt ingeboekt voor het afsluiten van een ‘Integraal Zorgakkoord’. In zo’n akkoord zouden alle zorgsectoren die vallen onder de Zorgverzekeringswet afspraken moeten maken met de overheid over onder andere passende zorg. Wat FBZ betreft komt zo’n akkoord er niet als de budgettaire kaders niet worden aangepast. Faas: “In een samenleving die vergrijst en die waarschijnlijk in toenemende mate te maken krijgt met pandemieën, is het een illusie te denken dat je structureel miljarden kunt bezuinigen. Het is al een hele toer om de zorgkosten niet al te zeer te laten stijgen. Afspraken binnen deze financiële kaders zullen leiden tot toenemende werkdruk voor zorgprofessionals en afnemende kwaliteit van de zorg.”
Over de gehele linie scoort dit regeerakkoord volgens Faas een flinke onvoldoende. “De lichtpuntjes vallen in het niet bij de voorgenomen bezuinigingen, die zorgmedewerkers hard raken. Dat vinden we zeer teleurstellend.

×Close search
Zoeken