skip to Main Content

Grote zorgen over Cao Jeugdzorg

Jeugdzorg

De drie werknemersorganisaties die aan tafel zitten voor de Cao Jeugdzorg houden een crisisberaad, aangezien werkgeversorganisatie Jeugdzorg Nederland bij haar standpunt blijft dat er onvoldoende financiële ruimte is om te onderhandelen over een nieuwe cao. FBZ maakt zich grote zorgen.

Op 5 februari startte het eerste overleg over een nieuwe Cao Jeugdzorg, dat meteen al weinig hoopgevend startte: Jeugdzorg Nederland gaf aan dat er weinig tot geen financiële ruimte is om te onderhandelen en dat ze meer tijd nodig heeft voor een poging om die ruimte te krijgen. FBZ en de andere twee werknemersorganisaties FNV en CNV gaven aan die houding onbegrijpelijk te vinden. De nijpende situatie in de jeugdzorg is immers niet nieuw, terwijl de problemen zich opstapelen: de werkdruk is torenhoog, versterkt door het hoge verloop en verzuim in de jeugdzorg. Maatregelen om verantwoord te kunnen werken, zijn dus zeer urgent.

Gezamenlijke inzet

De drie werknemersorganisaties hebben intussen een gezamenlijke inzet gestuurd, waarin hun wensenlijst op een rij staat. Naast een salarisverhoging wordt ingezet op drie thema’s: het terugdringen van de werkdruk, binden/boeien en het tegengaan van branchevervaging. FBZ vindt het daarnaast van belang dat scholingskosten door de werkgever worden vergoed. Omdat Jeugdzorg Nederland bij haar standpunt blijft en ook geen plan heeft om te kijken hoe ze meer inkomsten voor de jeugdzorg kan verwerven, kunnen de onderhandelingen echter niet van start. De werknemersorganisaties bezien daarom samen wat hun volgende stap wordt.

×Close search
Zoeken