skip to Main Content

FBZ stelt arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2023 vast

FBZ heeft in het arbeidsvoorwaardenbeleid 2023 haar ambities geformuleerd voor de te vernieuwen collectieve arbeidsvoorwaarden van zorgprofessionals. Het vormt het kader voor onze cao-onderhandelingen. FBZ zet voor 2023 in op koopkrachtbehoud voor álle zorgmedewerkers. Andere speerpunten zijn onder andere het verankeren van zeggenschap, vergoeding van beroepskosten en van kosten voor (her)registratie en verlaging van de werkdruk. Vanuit de aangesloten verenigingen is input geleverd voor het arbeidsvoorwaardenbeleid. Naast de nota is een infographic gemaakt waarmee de belangrijkste punten in één oogopslag te vinden zijn.

Als 2022 ons iets heeft geleerd, dan is het wel hoe onzeker en onvoorspelbaar de toekomst op dit moment is. Terwijl stabilisering en herstel werden verwacht, was 2022 een jaar van toenemende instabiliteit en inflatie. Het Centraal Planbureau gaat uit van een inflatie van 9,9% over heel 2022, terwijl De Nederlandse Bank vorig jaar nog verwachtte dat in april 2022 de inflatie onder de 2% zou komen. Door allerlei ontwikkelingen is de toekomst onvoorspelbaarder geworden. De inflatie en krapte op de arbeidsmarkt spelen dan ook een grote rol bij het afsluiten van nieuwe cao’s, waarbij FBZ inzet op koopkrachtbehoud voor alle zorgprofessionals.

 FBZ wil verder dat naast de wettelijke medezeggenschapsstructuur zorgprofessionals op andere manieren betrokken zijn bij het beleid en de gang van zaken binnen hun instelling. Zeker als het gaat om onderwerpen als innovaties, regionale/intersectorale samenwerking en besluiten over ‘passende zorg’. Dergelijke zaken hebben direct impact op het werk van zorgprofessionals, dus is het ook van belang dat zij hier zelf invloed op hebben. FBZ wil deze zeggenschap in de cao opnemen via in te stellen organen die fungeren als platform voor ontmoeting, overleg en samenwerking tussen zorgprofessionals en als professionele gesprekspartner voor de raad van bestuur. Dit stroomlijnt de besluitvorming en het vergroot het draagvlak voor besluiten. Behalve dat zorgprofessionals zo meer grip krijgen op hun werkomstandigheden, ze minder gefrustreerd raken en zo meer behouden blijven voor de zorg, bevordert het de kwaliteit van zorg en de strategische positie van de instelling in het veld.

Onze inzet is gerubriceerd binnen de speerpunten: gezond en veilig werken, zeggenschap en positionering, flexibiliteit en zekerheid, arbeidsmarkt en primaire arbeidsvoorwaarden. De infographic vat de belangrijkste punten voor onze cao-inzetten samen:

×Close search
Zoeken