skip to Main Content

Denk vanuit medezeggenschap mee over generatiebeleid in je ziekenhuis

MedezeggenschapZiekenhuizen

Volgens de Cao Ziekenhuizen 2021-2023 moeten werkgevers van algemene ziekenhuizen en revalidatiecentra voor het einde van de looptijd van deze cao generatiebeleid ontwikkeld hebben. Arbeidsmarktfonds StAZ, waarin FBZ als sociale partner vertegenwoordigd is, ondersteunt in samenwerking met FWG bij de uitvoering en totstandkoming van generatiebeleid.

Generatiebeleid is een belangrijk onderdeel van het duurzaam inzetbaarheidsbeleid van iedere organisatie. Tijdens de workshop generatiebeleid 57+ ga je aan de slag met loopbaanstrategieën en leer je de kenmerken kennen van verschillende generaties en levensfasen. Daarnaast krijgen de deelnemers handvatten om generatiebeleid op te stellen dat goed aansluit bij de behoeften van de oudere medewerkers van de organisatie.

Wil jij aan de slag met generatiebeleid?

De workshop generatiebeleid 57+ duurt ongeveer 3 uur en vindt incompany plaats in het ziekenhuis of revalidatiecentrum. Een adviseur van FWG Progressional People begeleidt de workshop. Deelname is kosteloos. Om de workshop efficiënt te laten verlopen en de deelnemers van advies op maat te voorzien, moeten minimaal 5 (maximaal 20 deelnemers) aangemeld worden. Aanmelden

×Close search
Zoeken