skip to Main Content

VVT: meer tijd voor zorg door minder regels

VVT

Voor zorgmedewerkers is het zorgplan in de VVT de grootste bron van regeldruk. Ze twijfelen vooral over nut, noodzaak, kwaliteit en efficiëntie van de verslaglegging. Dat staat in de eindrapportage van het project ‘Meer tijd voor zorg’.

Terugdringen administratieve lasten

In alle sectoren zijn werknemers veel tijd kwijt aan administratieve lasten; ze ervaren regeldruk. Voor de VVT-sector namen Actiz, Zorgthuis.nl, FNV, CNV, FBZ, NU’91 en Vilans samen het initiatief om de registratielast terug te dringen. Dat deden ze in het project Meer tijd voor zorg, mede gefinancierd door A+O VVT. In de eindrapportage van het project staat welke activiteiten zijn ondernomen en welke inzichten ze opleverden.

Schrap- en snapsessies

Zorgteams deden mee aan regionale schrap- en snapsessies waarin snappen, schrappen en verbeteren van regels en processen centraal stond. Deelnemers aan de schrapsessie maakten de regels binnen hun organisatie inzichtelijk met de toolkit Minder papier, meer tijd voor zorg en kregen handvatten hoe ze zelf de (interne) regeldruk zouden kunnen aanpakken. In de daaropvolgende snapsessies gingen zorgprofessionals met de inspectie en beroepsorganisaties in gesprek over vraagstukken en mogelijke oplossingen van administratieve lasten. Daardoor kregen zorgprofessionals meer inzicht in het waarom van bepaalde registraties en beleids- en overheidsorganisaties kregen input waarmee ze (externe) regeldruk op landelijk niveau kunnen aanpakken.

Grootste veroorzakers

Aan de hand van de gegevens uit de snap- en schrapsessies onderzocht Vilans wat de grootste regeldruk veroorzaakt in de VVT. Ze clusterden die tot negen bronnen. Registraties en processen rond het zorgplan, rond het elektronisch cliëntendossier (ECD) en rond kwaliteit en veiligheid werden het meest genoemd: samen vormden die bijna 60% van de onnodige en/of inefficiënte registraties en processen die de zorgmedewerkers noemen.

Zelf aan de slag?

Ook in 2020 zijn er gratis schrap- en snapsessies. Bekijk de beschikbare data en meld aan!

×Close search
Zoeken