skip to Main Content

Casus: moet ik vakantiedagen opnemen als er te weinig werk is?

Rechtshulp

Yolanda van Huffelen* bood tijdens de coronacrisis ondersteuning aan andere afdelingen in het verzorgingshuis, maar haar reguliere werkzaamheden kwamen deels stil te liggen. Aan haar werkelijke contracturen kwam ze niet, daar was simpelweg niet genoeg werk voor. Haar werkgever wil haar ineens verplichten om de uren die ze niet heeft kunnen werken als verlof op te nemen. Yolanda denkt dat haar werkgever dit niet mag opleggen en neemt contact op met FBZ Rechtshulp voor advies.

Ze komt in contact met arbeidsjurist Marlies Welschen, die legt uit dat werkgevers niet mogen bepalen wanneer werknemers vakantiedagen op moet nemen tenzij dit is vastgelegd in een cao of individuele arbeidsovereenkomst. “Is er als gevolg van de COVID-19-crisis op voor bepaalde werknemers minder werk voorhanden, dan komt dat volgens de wet voor risico van de werkgever. Dat is dus geen legitieme reden om iemand verplicht vakantiedagen te laten opnemen.” Marlies adviseert het gesprek hierover aan te gaan met haar werkgever en die te wijzen op deze wetgeving.  Via de e-mail ontvangt Yolanda een voorbeeldtekst die ze kan gebruiken.

Yolanda legt dit aan haar werkgever voor en ze krijgt al snel een reactie. Hij laat haar weten dat ze geen extra verlof hoeft op te nemen over de uren die ze niet kon werken. Yolanda is opgelucht, nu kan ze in de zomervakantie en in het najaar ook nog wat vrije dagen nemen, zoals ze van plan was.

 

* Namen van cliënten zijn fictief i.v.m. de privacy.

×Close search
Zoeken