skip to Main Content

Ook ergotherapeuten, lactatiekundigen en biomedisch technologen hebben toegang tot FBZ Rechtshulp

Rechtshulp

Steeds meer (para)medische beroepsgroepen maken gebruik van FBZ Rechtshulp, onze individuele ledenservice. Nu hebben ook ergotherapeuten, lactatiekundigen en biomedisch technologen toegang tot FBZ Rechtshulp, onze individuele ledenservice. Hiertoe hebben hun beroepsverenigingen – respectievelijk Ergotherapie Nederland (EN), de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen (NVL) en de beroepsvereniging voor Biomedisch Technologen in de Zorg (BMTZ) – recentelijk besloten.

Dat betekent dat hun dienstverbandleden voor al hun vragen of problemen op arbeidsrechtelijk vlak direct contact kunnen opnemen met een van onze juridische experts. Per kalenderjaar hebben de professionals recht op 10 uur juridische dienstverlening. Met de verenigingen stellen we de leden op de hoogte van dit nieuwe aanbod. Het is immers een extra ledenvoordeel waar ze direct gebruik van kunnen maken. Hiermee beschikken ze over een volledig vakbondspakket. Daarmee behartigt FBZ hun werknemersbelangen zowel collectief (cao’s) als individueel (juridische dienstverlening).

Kijk voor meer informatie op www.fbz.nl/rechtshulp.

×Close search
Zoeken