skip to Main Content

Partijen onderhandelen weer over nieuwe Cao Kraamzorg

Kraamzorg

Tijdens het overleg op 29 juni hebben werkgeversorganisatie Bo Geboortezorg en vakbonden FNV, FBZ, CNV en NU’91 aangegeven het belangrijk te vinden om gezamenlijk een goede Cao Kraamzorg af te sluiten voor de sector. In de zomer stellen ze een gezamenlijke visie vast, op basis waarvan in september de onderhandelingen effectief gevoerd kunnen worden.

In verband met Covid-19 lag het overleg sinds maart stil. Ook was duidelijk dat er nog een aantal moeilijke noten te kraken waren en dat er meer tijd zou zijn nodig om tot een akkoord te komen. Daarbij was ook de uitkomst cruciaal van het kostenonderzoek door NZa naar de tarieven in de kraamzorg. De sector kraamzorg staat er financieel lastig voor.

Tariefsverhoging kraamzorg

Omdat daar een oplossing voor moet komen heeft de NZa op verzoek van cao-partijen kostenonderzoek verricht. De uitkomsten hiervan zijn inmiddels gepubliceerd. Indexering zal leiden tot een nieuw tarief voor 2021. Deze tariefsverhoging biedt perspectief voor verbetering van de loonruimte. De werkgeversdelegatie bespreekt met de aangesloten werkgevers wat dat betekent voor haar mandaat voor 2020-2021.

Hoe verder?

In de zomer stellen partijen samen vast wat nodig is voor de 10.000 werknemers in deze sector. In de gezamenlijke visie komen bijvoorbeeld onderwerpen aan bod als: leren en ontwikkelen en een goede balans werk-privé. Om na de zomer voortvarend aan de slag te gaan zijn drie onderhandelingsdata in september gepland. De eerstvolgende onderhandelingen over de nieuwe cao zijn op 3 september.

 

×Close search
Zoeken