skip to Main Content

FBZ start voorbereidingen zondagsdienst van 26 oktober

UMC

De NFU is niet ingegaan op het ultimatum dat de FBZ vorige week stelde. Dat betekent dat wij een zondagsdienst gaan voorbereiden. Deze vindt plaats op dinsdag 26 oktober 2021. FBZ roept aangesloten zorgprofessionals op om ook deel te nemen aan deze zondagsdienst. 

Vorige week liet de FBZ de NFU weten niet in te stemmen met het eindbod voor een nieuwe Cao UMC. Een meerderheid van de leden heeft tegen het eindbod van de NFU gestemd. Ook is de FBZ zeer ontstemd over het feit dat de NFU een cao-akkoord sloot met slechts één vakbond, de verpleegkundigenvakbond NU’91, en daarmee de verhoudingen op de werkvloer op scherp heeft gezet. Werknemers worden tegen elkaar uitgespeeld.

Voorbereiding zondagsdienst
Afgelopen dinsdag, 28 september, is een eerste zondagsdienst gedraaid door FNV en CNV. FBZ kon hier niet aan deelnemen omdat we niet konden voldoen aan de noodzakelijke juridische aanzeggingstermijnen en veiligheidsvoorbereidingen. De volgende zondagsdienst staat gepland op 26 oktober. Aan deze zondagsdienst doet FBZ wél mee. Dat betekent dat leden die bij een umc werken,  dit keer wel mee kunnen doen. Daarvoor kunnen zij zichzelf, of als afdeling of beroepsgroep, aanmelden bij het lokale actiecomité zodat aan de nodige veiligheidsvoorbereidingen wordt voldaan. Ook blijft FBZ graag op de hoogte van de plannen en vraagt leden na het contact met het lokale actiecomité dit formulier van FBZ in te vullen.

Meer weten over het draaien van een zondagsdienst? Bekijk onze FAQ.

Inhaalzorg
FBZ is van mening dat, gezien de hoeveelheid inhaalzorg, de timing voor harde acties niet slechter kan dan nu. Maar het is onbegrijpelijk dat de NFU een cao heeft gesloten waar overduidelijk geen draagvlak voor is onder de werknemers. Alle werknemers, van schoonmakers tot specialisten, leveren dagelijks een zware inspanning om goede en verantwoorde zorg te leveren, en ervaren een enorme werkdruk om ook nog eens de corona- en inhaalzorg het hoofd te bieden. Een cao sluiten zonder hun instemming voelt voor velen als een klap in het gezicht.

×Close search
Zoeken