skip to Main Content

Behoud kwaliteit wetenschappelijk onderwijs vraagt om meer investering

Nederlandse Universiteiten

AC/FBZ staat achter het doel van de landelijke actie op 15 maart van werknemers in het wetenschappelijk onderwijs. Ook wij vinden dat er fors meer geïnvesteerd moet worden in goed onderwijs om behoud van kwaliteit van onderwijs te kunnen waarborgen.

De vele signalen over de (te) hoge werkdruk zijn zeer herkenbaar. Het is van belang deze signalen van werknemers serieus te nemen en te werken aan een aantrekkelijke sector!

Om duidelijk te maken dat er een groot probleem is en de werkdruk ontoelaatbaar hoog is, roept Federatiepartner AC-HOP al haar leden bij universiteiten en onderzoekinstellingen op om deel te nemen aan de landelijke actie op 15 maart. Bestuurs- en kaderleden van AC-HOP zullen daarbij aanwezig zijn.

×Close search
Zoeken