skip to Main Content

Vanaf 28 februari kan je weer STAP-budget aanvragen

STAP-budget

De STAP-regeling stond even on hold, omdat het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de STAP-budgetregeling wilde aanscherpen om misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen. Zo komt er een begrenzing van 300 toekenningen per opleiding (van één opleider) per kalenderjaar, is de definitie van scholing aangescherpt.  De belangstelling is groot dus vraag tijdig je budget aan.

Subsidie voor scholing en ontwikkeling

Met de subsidieregeling STAP: Stimulering Arbeidsmarktpositie kun je maximaal € 1.000 subsidie aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Meer informatie kan je vinden op de website van stap.opleiding.nl

Dit zijn de nieuwe voorwaarden voor opleiders

  • Er komt een begrenzing van 300 toekenningen per scholingsactiviteit van een opleider. Dit geldt per kalenderjaar.
  • De minister van SZW sluit bij misbruik opleidingen én opleiders uit van STAP.
  • Opleiders worden vooraf actief geïnformeerd over de voorwaarden voor STAP-budget en moeten verklaren dat de door hen opgevoerde scholingsactiviteiten voldoen aan de voorwaarden.
  • Na iedere aanvraagperiode worden de gekozen scholingsactiviteiten, het aantal subsidies en het totale subsidiebedrag per scholingsactiviteit openbaar gemaakt.
  • De definitie van ‘lesmateriaal’ wordt in de regeling vervangen door ‘literatuur of middelen’. Daarmee kunnen alleen literatuur en veiligheidsmateriaal gesubsidieerd worden.
×Close search
Zoeken