skip to Main Content

Persoonlijke aandacht grote invloed op werkplezier zorgmedewerkers

ArbeidsmarktWerkplezier

Onderzoeks- en adviesbureau FWG onderzocht als initiator van de Dag van het werkplezier in de zorg hoe belangrijk persoonlijke aandacht is voor het werkplezier van zorgmedewerkers. Meer dan 400 zorgmedewerkers deden mee aan het onderzoek. De conclusie: los van voldoening van het werk (de logische nummer 1 voor mensen met een zorghart) heeft het krijgen van persoonlijke aandacht de grootste invloed op hun werkplezier.

De aandacht die zorgmedewerkers krijgen van collega’s heeft de meest positieve invloed (8-), op afstand gevolgd door aandacht die men aan zichzelf geeft (7), aandacht van de leidinggevende (7-) en aandacht van de directie/bestuurder (5+). Uit het onderzoek blijkt dat in het ziekenhuis de aandacht van leidinggevenden belangrijker wordt gevonden dan in andere branches. Verder valt op dat de geestelijke gezondheidszorg de enige zorgbranche is waarbij aandacht van de directie belangrijker wordt gevonden dan aandacht van de leidinggevende.

Aandacht van team/collega’s

Als we vragen naar hoeveel aandacht medewerkers daadwerkelijk krijgen, valt op dat alle medewerkers, ongeacht in welke zorgbranche, hun collega’s een dikke voldoende geven. En die aandacht wordt ook heel belangrijk gevonden. De helft van de zorgmedewerkers vindt de aandacht van het team en de collega’s de meest positieve invloed op het werkplezier hebben. Teamgevoel is dus van groot belang!

Aandacht van de leidinggevende

De aandacht van de leidinggevende scoort het hoogst bij medewerkers die in het ziekenhuis en in de ggz werken. Opvallend is dat de leidinggevende niet zo vaak genoemd wordt, wanneer gevraagd wordt naar de impact op werkplezier. Dit terwijl we uit andere onderzoeken weten dat de leidinggevende een grote rol speelt bij ziekteverzuim en verloop. Wel zagen we verschillen tussen groepen. Zo geven jonge medewerkers vaker aan dat de leidinggevende een positieve invloed heeft op hun werkplezier dan de oudere medewerkers.

Aandacht van de directie/bestuurder

Het is opvallend dat de bestuurder een onvoldoende krijgt als het gaat om het geven van voldoende aandacht (5+). Daar moet wel bij gezegd worden, dat volgens de zorgmedewerkers aandacht van de directie/bestuurder de minste invloed heeft op hun werkplezier. Ook hier zagen we verschillen tussen groepen; gemiddeld geven medewerkers die korter in dienst zijn een hogere score voor de aandacht van de directie.

Aandacht voor jezelf

De aandacht die mensen besteden aan zichzelf lijkt in alle groepen gelijk te zijn. Wel is het opvallend dat mensen die minder dan een jaar in de zorg werken hun eigen aandacht een stuk minder impact vinden hebben op hun werkplezier, dan zorgmedewerkers die langer dan twintig jaar in de zorg werken.

Tot slot een leuk weetje: mannen geven de aandacht die ze aan zichzelf geven structureel een hoger cijfer dan vrouwen.

Over de Dag van het werkplezier in de zorg

Elke laatste dinsdag van januari is het de Dag van het werkplezier in de zorg. Een dag waarop FWG Progressional People samen met alle zorgorganisaties in Nederland het werkplezier van zorgmedewerkers in de spotlights zet. Dit jaar organiseert FWG ook een grootschalig event, gratis toegankelijk voor iedereen die in de zorg werkt. Dit positieve en inspirerende event heeft dit jaar het thema persoonlijke aandacht en draait om de beste inzenders voor de Nationale HR Zorg Award. Meer informatie

×Close search
Zoeken