skip to Main Content

Update gedragsdeskundige functies in FWG-systeem

FunctiewaarderingRechtshulp
In het najaar van 2021 zijn alle gedragsdeskundige functies in het FWG-systeem aangepast. Wat is er precies voor psychologen en orthopedagogen gewijzigd? Dit lichten we hieronder toe. 

 

Functies ontwikkelen mee

Veel cao’s in de zorg maken voor functiebeschrijving en -waardering gebruik van het FWG-systeem. Door ontwikkelingen in de zorg kunnen functies inhoudelijk veranderen. Daarom analyseert Stichting FWG jaarlijks tal van functies en past na ruggenspraak met de vakbonden en werkgeversorganisaties functiemateriaal in het FWG-systeem aan de actualiteiten aan.

 

Goed om te weten

De volgende zaken zijn relevant wat betreft de aangepaste gedragsdeskundige functies:
  • Het FWG-systeem maakt nu duidelijk dat een klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog binnen een bepaalde setting in functiegroep 75 uit kan komen. Een toelichting geeft aan in welke situatie dit reëel is.
  • De ijkfunctie psychodiagnosticus in functiegroep 55 is duidelijker afgebakend. Het gaat binnen deze functie alleen om een voorlopige diagnose en enkelvoudige kortdurende behandelingen. Deze functionaris ontvangt aanwijzingen van een regiebehandelaar. Daarmee is helder gemaakt dat dit geen reguliere functie betreft voor een academisch opgeleide psycholoog die volwaardig op zijn/haar niveau werkt.
  • Er is een nieuwe ijkfunctie opgenomen voor de orthopedagoog-generalist, naast de bestaande ijkfunctie van orthopedagoog. Beide ijkfuncties vallen volgens de waardering in het FWG-systeem binnen functiegroep 65.  We hadden de hoop dat voor de ijkfunctie orthopedagoog-generalist functiegroep 70 bereikbaar zou zijn, maar dit bleek helaas niet reëel. Om duidelijkheid te blijven bieden over de indeling van de master orthopedagoog, is op verzoek van FBZ besloten de huidige ijkfunctie van orthopedagoog daarnaast wel te behouden.
  • De functiebenaming psychologisch specialist is nu aan de gedragsdeskundige functies toegevoegd.
Deze wijzigingen hebben betrekking op de ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, ggz en de VVT.

 

De praktijk bepaalt de uiteindelijke indeling

De daadwerkelijke inhoud van een functie binnen een instelling bepaalt uiteindelijk altijd de bijbehorende indeling. Dus als een functie afwijkt van een ijkfunctie uit het FWG-systeem kan dit reden zijn om deze hoger of lager in te delen. Het is daarbij van belang een realistische functiebeschrijving te hebben. Heeft jouw instelling het voornemen aan de slag te gaan met een aangepaste functiebeschrijving en/of indeling, dan is het zaak dat je als werknemer hierover meedenkt en niet wacht totdat de functiebeschrijving is vastgesteld. Ook kan je zelf in veel gevallen een verzoek indienen om jouw functiebeschrijving of indeling aan te passen.

 

Behoefte aan meer informatie of advies?

In de uitgebreide FAQ functiewaardering kun je onder meer vinden hoe functiewaardering in zijn algemeenheid verloopt, en wat de relatie is tussen de arbeidsovereenkomst en de functiebeschrijving. Maar ook bijvoorbeeld wat een ijkfunctie eigenlijk inhoudt of waarom functies worden aangepast. Wil je advies of ervaar je problemen op dit vlak? Leden van verenigingen die FBZ Rechtshulp aanbieden kunnen voor individuele ondersteuning rechtstreeks terecht bij onze arbeidsjuristen. Kijk voor meer info op onze rechtshulppagina.

 

×Close search
Zoeken