skip to Main Content

Tekst Cao GGZ 2022-2023 gepubliceerd

Cao GGZGGZ

De afgelopen maanden hebben de cao-partijen gewerkt aan de tekst voor de nieuwe Cao GGZ. De tekst is intussen gereed. 

In de nieuwe cao-tekst zijn de afspraken uit het onderhandelaarsakkoord van 20 december 2021 verwerkt. De nieuwe cao loopt van 1 december 2021 tot en met 31 december 2024. In het akkoord is onder andere een salarisverhoging van drie maal 2% in drie achtereenvolgende jaren afgesproken. Daarnaast worden de kosten voor ‘verplichte’ scholing volledig in tijd en geld vergoed. Verder wordt de vergoeding van de bereikbaarheidsdiensten verdubbeld en de onregelmatigheidstoeslag verhoogd met twee periodieken. Ook hebben de cao-partijen afgesproken te onderzoeken hoe verpleegkundige en psychologische beroepen in de ggz meer invloed en zeggenschap kunnen krijgen op het beleid van de organisatie. Onderdeel van het onderzoek is het evalueren van de effecten van de afspraken uit de vorige cao om medische staven in te stellen in alle ggz-instellingen.

De app voor de Cao GGZ wordt binnenkort ook geüpdatet met de actuele cao-afspraken.

 

×Close search
Zoeken