skip to Main Content

FBZ stemt in met Cao UMC 2022-2023

UMC

De afgelopen weken konden leden van FBZ-verenigingen hun stem uitbrengen over het onderhandelingsresultaat dat op 12 november 2021 werd bereikt voor een nieuwe Cao UMC. Alle verenigingen hebben laten weten in te stemmen met het bereikte resultaat. FBZ heeft op basis van deze uitslag besloten de cao te tekenen.

Na twee zondagsdiensten en de aankondiging van een derde actiedag kregen FBZ, FNV, LAD en CNV in november een uitnodiging van de NFU om weer in overleg te gaan. Na ruim 13 uur intensief onderhandelen bereikten de vier werknemersorganisaties in de nacht van 11 op 12 november een akkoord met de NFU en NU’91. Dat akkoord is een verbetering ten opzichte van het eindbod dat de NFU in september deed en waarmee alleen NU’91 instemde. Zo is in het akkoord een structurele in plaats van incidentele salarisverhoging afgesproken over 2021 en zijn concrete afspraken gemaakt over het terugdringen van de werkdruk. Daarnaast is een aantal inhoudelijke punten uit de inzet van FBZ in dit akkoord gerealiseerd. Denk aan de vergoeding van de opleidings- en registratiekosten van de (kwaliteits)registers, het meetellen van ervaringsjaren bij de salarisinschaling van zorgprofessionals in opleiding, het in dienst houden van aios gedurende hun opleiding, de uitbreiding van de toelage voor onregelmatige diensten (TOD) en de toelage voor bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten (BAD), en het beperken van diensten tijdens en kort na de zwangerschap.

Gedifferentieerde loonstijging

In het akkoord zijn ook afspraken gemaakt over een structurele salarisverhoging. Bepaalde functiegroepen, zoals verpleegkundigen en verzorgenden, maar bijvoorbeeld ook fysiotherapeuten, verloskundigen en diëtisten, krijgen in 2021 en 2022 een salarisverhoging van 3,5 procent. Overige beroepsgroepen tot en met schaal 10 krijgen er in beide jaren 2 procent bij en voor beroepsgroepen vanaf schaal 11 is dat 1% plus 1% met een maximum van 46 euro.

Voor de leden van FBZ-verenigingen die tegen het akkoord stemden, was deze gedifferentieerde loonstijging het belangrijkste argument om ‘nee’ te stemmen, maar over de hele linie stemde een ruime meerderheid van de FBZ-achterban in. Voor FBZ is het een belangrijk speerpunt dat in een volgende cao-ronde koopkrachtbehoud wordt gerealiseerd voor alle werknemers.

Nieuwe cao-tekst

Ook de andere werknemersorganisaties hebben ingestemd met de cao. Het akkoord wordt nu uitgewerkt in een nieuwe cao-tekst. Zodra deze beschikbaar is, wordt deze op de FBZ-site gepubliceerd.

×Close search
Zoeken