skip to Main Content

Werkgevers mogen niet tornen aan vergoeding wachtdienst kraamverzorgenden

Kraamzorg

Kraamverzorgenden mogen maximaal achtereen twee blokken van 8 uur wachtdienst draaien. Per blok ontvangen ze een vergoeding van € 11,44. Dat staat zo in de Cao Kraamzorg. Maar hoe zit het nu precies met deze vergoeding bij een oproep tijdens de wachtdienst? Omdat niet alle werkgevers daar hetzelfde mee om blijken te gaan hebben cao-partijen de afspraken in de cao herbevestigd.

Samengevat: ook als de werknemer bijvoorbeeld al na 5 uur wordt opgeroepen, dan heeft deze recht op de volledige blokvergoeding van € 11,44. Het is daarmee werkgevers niet toegestaan slechts 5/8 uit te keren. Ongeacht het aantal uur dat de werknemer draait krijgt deze dus € 11,44 vergoed.

Indien de werknemer na 12 uur wachtdienst wordt opgeroepen, dan geldt de volledige vergoeding voor beide blokken wachtdienst. In die situatie is er dus recht op € 22,88.

Meer lezen?

Bekijk artikel 4.6 Wachtdiensten Kraamverzorgenden in de cao voor de precieze definities, voorwaarden en vergoeding.

×Close search
Zoeken