skip to Main Content

Pensioen in de specialistische ggz vanaf 1 januari naar PFZW

GGZPensioen

Op initiatief van sociale partners is de verplichtstelling voor pensioenen in de intra- en extramurale zorg geactualiseerd. Voor de ggz-sector betekent dit dat alle werkgevers die specialistische ggz bieden, zich vanaf 1 januari 2021 verplicht moeten aansluiten bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Werkt u bij een werkgever die specialistische ggz zorg verleent? Dan bouwt u vanaf volgend jaar dus pensioen op bij PFZW.

In Nederland geldt voor veel bedrijfstakken en sectoren de zogeheten verplichtstelling. Die houdt kort gezegd in dat werkgevers hun pensioenregeling verplicht bij een bepaald pensioenfonds moeten onderbrengen als ze onder de verplichtstelling vallen. Daardoor kan iedere werknemer in die sector een adequaat pensioen opbouwen en blijft het pensioen voor zowel werkgevers als werknemers betaalbaar. Bovendien wordt op deze manier voorkomen dat werkgevers met hun pensioenregeling concurreren op de arbeidsmarkt.

Aanpassing verplichting

Werkgevers in de ggz zijn al sinds jaar en dag verplicht hun pensioenregeling onder te brengen bij PFZW. Voor instellingen die specialistische ggz bieden, was niet altijd helder of zij onder deze verplichtstelling vielen of hiervan waren uitgezonderd. Daarom was het volgens sociale partners nodig de bestaande tekst te verduidelijken. Dat is nu gebeurd. De werkingssfeer van de verplichtstelling is uitgebreid met gespecialiseerde ggz die wordt uitgevoerd door psychologen en psychotherapeuten. Daardoor moeten alle werkgevers die specialistische ggz aanbieden, zich vanaf volgend jaar verplicht aansluiten bij PFZW.

Omdat het gaat om een actualisering met als uitgangspunt zo min mogelijk wijzigingen aan te brengen in de bestaande situatie, zal dit voor een groot deel van de werkgevers (én werknemers) in de specialistische ggz geen gevolgen hebben. Veel werkgevers nemen namelijk nu al verplicht deel, bijvoorbeeld omdat een psychiater (al dan niet in loondienst) aan de praktijk is verbonden. Wie als werknemer echter nog geen pensioen opbouwde bij PFZW, gaat dat vanaf 1 januari dus wel doen.

Meer lezen?

 

 

×Close search
Zoeken