skip to Main Content

Cao Kraamzorg: extra salarisverhoging bovenop huidige cao-afspraken

Kraamzorg

Conform de Cao Kraamzorg 2022-2023 heeft de werkgeversdelegatie op grond van de financiële situatie aangegeven wat er extra aan loonontwikkeling mogelijk is bovenop de al gemaakte afspraken. Met terugwerkende kracht ontvangen alle werknemers in de kraamzorg een extra structurele loonsverhoging van 3%. Deze verhoging gaat in per 30 juni, een correctie op het loon wordt automatisch en zo spoedig mogelijk verwerkt.

De huidige cao is eind juni 2023 afgelopen. Dat betekent dat de cao-partijen na de zomer met elkaar gesprek gaan over de nieuwe cao. Daarin worden ook nieuwe afspraken gemaakt over het loon. De nu afgesproken extra 3% komt voort uit de lopende cao-afspraken en komt bovenop de eerdere salarisverhogingen van 3% per maart 2022 en 2% per februari 2023.

Gesprek met Bo Geboortezorg

Begin juni maakten we met de andere vakbonden kennis met de onderhandelingsdelegatie van werkgeversorganisatie Bo Geboortezorg. Naast dat in dit overleg met bovengenoemd resultaat gevolg is gegeven aan de lopende cao-afspraak (‘als vanuit de overheid tussentijds extra geld beschikbaar wordt gesteld voor de salarissen in de zorg, dat worden deze vertaald naar een extra vergoeding voor de medewerkers’) is gesproken over ontwikkelingen en uitdagingen binnen de sector.

Het feit dat de salarissen van kraamzorgmedewerkers niet marktconform zijn wordt erkend. Dit hangt echter samen met de financiering van de sector. Partijen vinden dat anders gekeken moet worden naar de geleverde diensten. We vinden het belangrijk om als sociale partners (met de achterban) samen met zorgverzekeraars en overheid te kijken naar oplossingen om het werk aantrekkelijk te houden.

×Close search
Zoeken