skip to Main Content

Kijk eens in de keuken van een tandarts

FBZ behartigt de werknemersbelangen van ruim 140 tandartsen in dienstverband die lid zijn van de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde). Als lid van de KNMT in dienstverband kunnen tandartsen gebruikmaken van FBZ Rechtshulp. Tandartsen vervullen een essentiële rol in de tandheelkundige zorg. Ze voeren diagnostische onderzoeken uit, stellen behandelplannen op en voeren verschillende tandheelkundige behandelingen uit. Daarnaast hebben ze regelmatig contact met patiënten en geven ze advies over mondhygiëne en preventieve zorg. Maar wat doen ze nog meer en welke loopbaanperspectieven zijn er? Op deze vragen geven we kort antwoord in deze rubriek. Om een beter beeld te krijgen van het vak in de praktijk, interviewden we tandarts José van Elswijk.

Meer informatie over het beroep

Wat doet een tandarts?
De meeste mensen weten wel dat een tandarts een zorgprofessional is die diagnostische onderzoeken uitvoert, behandelplannen opstelt en tandheelkundige behandelingen uitvoert, zoals vullingen, kronen, bruggen en operaties. Ze begeleiden en adviseren patiënten ook over mondhygiëne en preventieve zorg, maar wist je dat tandartsen ook een belangrijke rol spelen in het detecteren van niet-tandheelkundige gezondheidsproblemen? Naast het behandelen van gebitsaandoeningen, kunnen tandartsen tijdens een mondonderzoek tekenen van andere medische aandoeningen opmerken. Mondgezondheid is namelijk verbonden met de algehele gezondheid van een persoon. Tandartsen kunnen bijvoorbeeld aanwijzingen vinden voor diabetes, hartziekten, osteoporose, en zelfs bepaalde vormen van kanker. Door deze vroege signalen te herkennen, kunnen tandartsen patiënten doorverwijzen naar de juiste medische professionals voor verder onderzoek en behandeling. Dit benadrukt het belang van regelmatige tandartsbezoeken, niet alleen voor een stralende glimlach, maar ook voor het vroegtijdig opsporen van andere gezondheidsproblemen. Tandartsen spelen dus een cruciale rol in het bevorderen van zowel mondgezondheid als algemene gezondheid.

Loopbaanperspectief
Tandartsen hebben de zesjarige universitaire opleiding Tandheelkunde voltooid. Nadat ze hun diploma hebben behaald, kunnen ze solliciteren naar een functie bij een tandartspraktijk, ziekenhuis, onderwijsinstelling of andere zorginstelling. Ze  kunnen ook een eigen praktijk starten. Verder zijn er mogelijkheden voor specialisatie, zoals orthodontie, endodontie, kaakchirurgie, parodontologie en pedodontie. Loopbaanmogelijkheden omvatten het opbouwen van ervaring en expertise, doorgroeien naar leidinggevende posities en deelname aan wetenschappelijk onderzoek of onderwijs binnen de tandheelkunde.

Kwaliteitsregister
In Nederland is er een kwaliteitsregister voor tandartsen genaamd het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT). Het KRT is een vrijwillig register waarin tandartsen hun deskundigheid en kwaliteit van zorg kunnen aantonen. Tandartsen kunnen zich vrijwillig inschrijven bij het KRT en dienen vervolgens aan bepaalde criteria te voldoen om hun registratie te behouden. Deze criteria omvatten onder andere het volgen van geaccrediteerde nascholingsactiviteiten en het voldoen aan eisen op het gebied van praktijkvoering en patiëntveiligheid. Het KRT stimuleert tandartsen in loondienst om hun professionele ontwikkeling bij te houden en draagt bij aan de kwaliteit en transparantie binnen de tandheelkundige zorg in Nederland. Meer dan de helft van de tandartsen in Nederland is bij het KRT aangesloten.


Interview met José van Elswijk, tandarts MFP bij Erasmus MC en Anna ziekenhuis

“Ik haal voldoening uit een stralende glimlach.”

Fotograaf: Rob ter Bekke

Wat was je motivatie om tandarts te worden?
“Sinds 1996 ben ik werkzaam als tandarts en ik kan met volle overtuiging zeggen dat ik mijn roeping heb gevonden. Voordat ik tandarts werd, twijfelde ik tussen geneeskunde en tandheelkunde. Maar toen ik eenmaal een open dag voor tandheelkunde had bezocht, wist ik dat dit mijn pad was. De combinatie van technisch werk, zorgvuldigheid en het directe contact met patiënten sprak me enorm aan.”

Waar haal je de meeste voldoening uit?
“Ik ben gedifferentieerd in MFP (Maxillo Faciale Prothetiek). Dat betekent dat ik patiënten met een aangeboren en/of verworven aandoening behandel in een multidisciplinaire setting. Voorbeelden van aangeboren afwijkingen zijn een schisis of het niet aangelegd zijn van tanden en/of kiezen (hypodontie). Voorbeelden van verworven afwijkingen zijn trauma’s van het aangezicht en hoofd-hals tumoren. Het omvat onder andere het opbouwen van tanden en kiezen met composiet, het ontwerpen, vervaardigen en plaatsen van protheses en kroon- en brugwerk (vaak op implantaten) die nodig zijn om de functie en esthetiek van het gebit te herstellen. Hoewel mijn focus voornamelijk ligt op jonge patiënten tussen de 11 en 20 jaar, behandel ik in principe patiënten van alle leeftijden met verschillende aandoeningen.”

“Elke behandeling vormt voor mij een nieuwe technische uitdaging en elke patiënt is uniek, maar wat mijn werk echt bijzonder raakt, is de mogelijkheid om een band op te bouwen met mijn patiënten en hun familie. Ik zie hen groeien en ontwikkelen, zowel op tandheelkundig gebied als op persoonlijk vlak. Dit is geweldig om te zien, en het geeft me veel voldoening om een vertrouwensband op te bouwen waarin ze zich op hun gemak voelen bij mij als hun tandarts. Het is een voorrecht om deel uit te maken van hun leven en hen te helpen op weg naar een gezonde mond en een stralende glimlach. De dankbaarheid die ik ontvang, of het nu in de vorm van bonbons of een heerlijke taart is, raakt me diep en maakt mijn werk nog waardevoller.”

Zijn er vooroordelen over tandartsen in het ziekenhuis en zo ja, welke?
“Er wordt wel eens gedacht dat tandartsen die in het ziekenhuis werken, zich voornamelijk richten op het behandelen van ‘lastige’ patiënten. Maar deze behandelen we niet, ons werk is juist zo uitdagend omdat we ons focussen op complexe aandoeningen. Er is een duidelijke indicatie nodig voor verwijzing naar het Centrum Bijzondere Tandheelkunde (CBT), waar we gespecialiseerde zorg kunnen bieden.

×Close search
Zoeken