skip to Main Content

Krijg ik nog loon als mijn werkgever uitstel van betaling heeft aangevraagd?

Casus

Esther van Engelen werkt bij een kleine zorgorganisatie met vijftien medewerkers. Ze is door de directeur geïnformeerd dat er uitstel van betaling is aangevraagd. Ze maakt zich zorgen en wil weten of ze nog wel door moet blijven werken, en of ze nog wel salaris gaat ontvangen aan het eind van de maand.

Aangezien Esther bij een kleine werkgever met minder dan twintig mensen werkt zijn die niet verplicht om vakbonden zoals FBZ te betrekken bij een aankomend faillissement. Wel staat FBZ Rechtshulp klaar voor leden van tal van organisaties voor individuele belangenbehartiging.

Doorwerken

Esther komt in contact met arbeidsjurist Marlies Welschen. Die vertelt dat bedrijven voordat ze failliet gaan vaak eerst uitstel (surseance) van betaling aanvragen. “In dit soort gevallen stelt de rechtbank een bewindspersoon aan die de leiding van het bedrijf overneemt. Deze bewindspersoon zorgt er ook voor dat salarissen, zolang er genoeg geld is, doorbetaald worden. Werknemers blijven tijdens surseance gewoon aan het werk.” Marlies vertelt Esther dat surseance wel kan uitmonden in een faillissement. “Als een rechter het faillissement uitspreekt dan stelt hij of zij ook een curator aan. De curator heeft als belangrijkste taak om zorg te dragen voor de belangen van schuldeisers. Het is zeer waarschijnlijk dat de curator ook alle arbeidsovereenkomsten opzegt, anders lopen de schulden nog verder op. Tot de arbeidsovereenkomst beëindigd is, dus na een opzegtermijn, worden werknemers geacht om te blijven werken.”

Salaris

Esther vraagt of ze in dat geval nog haar salaris en vakantiegeld krijgt. Marlies: “Werknemers worden na een faillissement een schuldeiser die een vordering kunnen doen op hun werkgever. Sommige vorderingen hebben voorrang op andere. Salaris, vakantiegeld en andere vorderingen van werknemers over de periode vóór het faillissement zijn bevoorrechte vorderingen. Deze krijgen voorrang op niet bevoorrechte vorderingen. Het loon over de periode na faillietverklaring is een boedelvordering. Die heeft een ook hogere ‘rang’ om uitbetaald te worden, mits er voldoende in de boedel, oftewel geld, is.”

Vangnet

Marlies vertelt Esther ook over het vangnet in het geval de failliete werkgever het loon niet meer kan betalen. “Je kunt dan een beroep doen op de loongarantieregeling. Het UWV neemt dan de betalingsverplichting van de werkgever over. Dit geldt maar voor een beperkte duur en is gemaximeerd. Om hier aanspraak op te maken is het belangrijk dat je tijdig het UWV informeert.” Marlies vertelt Esther dat als het zo ver is ze het beste weer contact op kan nemen, dan nemen ze alles stap voor stap door.

Do’s en dont’s

Esther blijft zich ernstig zorgen maken over de situatie maar is blij dat ze nu in elk geval weet waar ze straks aan toe is. Ook weet ze dat als het echt uitdraait op een faillissement FBZ Rechtshulp voor haar klaar staat om voor haar belangen op te komen. Marlies stuurt Esther tot slot nog de FBZ Factsheet Faillissement: gevolgen voor uw arbeidspositie waarin ze alles nog eens kan nalezen.

Lees hier meer over FBZ Rechtshulp.

×Close search
Zoeken