skip to Main Content

Verkenning moet overleg over nieuwe Cao Ziekenhuizen op gang brengen

Ziekenhuizen

Met heel veel ziekenhuismedewerkers beleefden we een memorabele landelijke staking op 20 november bij 83 ziekenhuislocaties, 32 poliklinieken en 4 revalidatiecentra. En ook bij de locaties waar geen zondagsdienst werd gedraaid, zetten ziekenhuismedewerkers van alles op touw om de noodzaak van een goede cao te onderstrepen.

Naast de acties bij de ziekenhuizen was er een overweldigende manifestatie op het Jaarbeursplein in Utrecht waar gezongen werd, de vakbonden aan het woord kwamen en de voorzitter van de NVZ uit handen van medewerkers een petitie met tienduizenden steunbetuigingen overhandigd kreeg. Er was een enorme saamhorigheid onder de actievoerders. Dat werd vastgelegd met de ‘ziekenhuis-actie-selfie’ op de trappen bij de Jaarbeurs.

Vakbonden en actiecomités hebben alles op alles gezet om de landelijke staking tot een succes te maken. En we kunnen zeggen dat dat zonder meer is gelukt. Maar dat betekent niet dat er gelijk een nieuwe cao ligt.

Hoe verder?

De urgentie om snel tot een oplossing te komen, is iedereen duidelijk. Gesprekken tussen minister Bruins, de NVZ en de vakbonden hebben geleid tot de aanstelling van onafhankelijke verkenner Wim Kooijman. Daarvoor bestaat bij alle cao-partijen draagvlak. Afgesproken is dat er vooraf geen voorwaarden worden gesteld, oftewel dat er geen financiële beperkingen opgelegd mogen worden. Doel is dat cao-partijen met behulp van de verkenner snel weer met elkaar inhoudelijk in overleg gaan en tot een nieuwe cao komen.

Vooralsnog vinden komende weken eerst intensieve gesprekken plaats. Zodra meer duidelijk is over de mogelijke afspraken die uit deze verkenning volgen, volgt berichtgeving over de vorderingen. Om alle partijen de gelegenheid te geven om de gesprekken te voeren volgt alleen berichtgeving als van voortgang sprake is.

×Close search
Zoeken