skip to Main Content

Cao-partijen stemmen in met tussentijdse salarisverhoging ggz

GGZ

Alle cao-partijen hebben ingestemd met het bod voor de tussentijdse salarisverhoging in de ggz. Dat betekent dat werknemers in de ggz er de komende twee jaar tussen de 9,7% en 13,6% bij krijgen. Van de 16 bij FBZ aangesloten verenigingen met leden in de ggz, stemde een ruime meerderheid in, behalve de LAD: een kleine meerderheid van haar leden, waaronder medisch specialisten, verslavingsartsen en aios, kon zich niet in het bod vinden. Hun belangrijkste bezwaar is dat het gedifferentieerde salarisbod ontevredenheid in de hand kan werken. FBZ is teleurgesteld over de loondifferentiatie in het salarisbod, maar heeft besloten toch in te stemmen omdat een meerderheid van de achterban zich wel in het bod kan vinden. In de afweging van dat besluit speelt ook mee dat als FBZ het bod zou afwijzen, de loonsverhoging voor niemand in de ggz zou doorgaan.

Eind 2021 werd een akkoord bereikt voor de huidige Cao GGZ, die nog loopt tot 31 december 2024. Daarin werd een loonsverhoging afgesproken die paste bij de situatie van toen (2% per 1 mei 2023 en 2% per 1 januari 2024), maar die nu onvoldoende blijkt door de hoge inflatie. Bovendien loopt deze salarisverhoging achter op andere zorgcao’s. Eind januari vroegen de vakbonden daarom aan de Nederlandse ggz om samen te kijken naar mogelijkheden om de koopkracht te verbeteren.

Dat leidde tot het volgende bod van de werkgeversdelegatie:

  • Bovenop de salarisverhoging van 2% per 1 mei 2023 krijgen werknemers op 1 november 2023 een extra loonsverhoging van 5% met een bodem van € 150. Dit percentage is echter gemaximeerd op € 300 per maand.
  • Bovenop de al afgesproken salarisverhoging van 2% per 1 januari 2024 krijgen werknemers per 1 augustus 2024 een eenmalige uitkering van 1%. Deze geldt voor werknemers die op 1 augustus 2024 in dienst zijn, op basis van 12 maal het in die maand van toepassing zijnde individuele maandsalaris.
  • Daarnaast krijgen werknemers per 1 december 2024 een loonsverhoging van 4% met een bodem van € 120. Dit percentage is gemaximeerd op € 240 per maand.

Het bod houdt in dat functiegroepen tot en met FWG 65 de volledige loonsverhoging krijgen, die in totaal 13,6% over 2 jaar tijd bedraagt. Voor functiegroepen vanaf FWG 70 (psychologen, psychotherapeuten, orthopedagogen, verslavingsartsen, medisch specialisten) is de salarisverhoging gemaximeerd. Hun loonsverhoging varieert van 12% (maximum FWG 70) tot 9,7% (maximum salarisschaal medisch specialisten).

FBZ heeft meteen na het uitbrengen van het bod haar teleurstelling kenbaar gemaakt over het toepassen van loondifferentiatie. Daardoor lukte het om buiten het bod de knelpunten bij de bereikbaarheidsvergoeding voor medisch specialisten en verslavingsartsen hoog op de agenda te krijgen. Afgesproken werd dat de cao-partijen in kaart gaan brengen wat precies de knelpunten zijn en welke oplossingen hiervoor moeten komen. Nu een meerderheid van de LAD-achterban niet heeft ingestemd met het salarisbod, wil FBZ dat signaal gebruiken om te zorgen dat hierover op korte termijn concrete afspraken worden gemaakt. Een andere toezegging die de Nederlandse ggz deed, is dat de uitkomsten van het lopende onderzoek naar meer inspraak voor klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen, direct worden geïmplementeerd zodra deze beschikbaar zijn. FBZ houdt dat de komende tijd nauwgezet in de gaten.

×Close search
Zoeken