skip to Main Content

CBS meldt toename zelfstandigen in zorg en welzijn

Arbeidsmarktarbeidsvoorwaardenbeleid

Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal zelfstandigen in de sector zorg en welzijn in 2022 is gestegen tot 178.000. Dat is een toename van 14%. De meest genoemde reden om als zzp’er te werken, is het zelf kunnen bepalen hoeveel en wanneer je werkt. Als tweede reden noemden vrouwen het combineren van werk en privé. Voor mannen was dat meer verdienen.

Deze cijfers bevestigen het beeld dat FBZ heeft, namelijk dat zorgprofessionals meer regie willen hebben over hun eigen werk. FBZ signaleerde de afgelopen jaren al dat werknemers in de zorg, zeker in de ggz, uit dienst gaan en zich vervolgens als zzp’er laten inhuren, zodat ze meer vrijheid hebben om hun werktijden te bepalen en de ‘dienstendruk’ te omzeilen. FBZ vindt het prima als werknemers voor het zzp-schap kiezen, maar vindt het jammer als die keus voortkomt uit frustratie over het werken in dienstverband.

In het arbeidsvoorwaardenbeleid pleit FBZ er daarom voor dat het werken in dienstverband aantrekkelijk moet blijven, onder andere door het doorbreken van de ‘veelurencultuur’ en het verlagen van de werkdruk. FBZ vindt daarnaast dat het inhuren van zzp’ers niet ten koste mag gaan van collega’s in dienstverband. Bij minder populaire diensten in avond, nacht en weekend moeten ook zzp’ers meewerken en krijgen zorgprofessionals in dienstverband de eerste keuze.

FBZ zet verder in op vaste contracten voor vast werk en het beperken van flexcontracten en inhuur tot ‘piek, ziek of uniek’, tenzij de werknemer zelf liever een flexibel contract heeft.

×Close search
Zoeken