skip to Main Content

Reactie FBZ op Prinsjesdag: investeren in zorgprofessionals is essentieel

ArbeidsmarktMedezeggenschap

Het kabinet staat voor grote uitdagingen en investeert volgend jaar flink in het vergroten van de koopkracht. FBZ is daar blij mee, maar vindt het jammer dat de investeringen in arbeidsmarktbeleid en goede arbeidsvoorwaarden voor zorgprofessionals achterblijven. “De zorg piept en kraakt vanwege het hoge ziekteverzuim en de uitstroom. Daar moet iets structureels voor gebeuren”, aldus FBZ-voorzitter Maarten Faas.

Faas: “Het baart ons zorgen dat de werkdruk van zorgprofessionals steeds verder toeneemt en het steeds moeilijker wordt om met plezier in de zorg te werken. De tendens is niet nieuw maar de cijfers worden steeds verontrustender. Dat maakt het moeilijker zorgprofessionals voor de zorg te behouden. De huidige arbeidsvoorwaardenruimte voor werkgevers is bij lange na niet voldoende om de koopkracht van zorgprofessionals op peil te houden. FBZ roept het kabinet dan ook op dit signaal serieus te nemen en de zorg aantrekkelijk te maken om in te (blijven) werken.”

Verontrustende cijfers

Uit de nieuwste Monitor Gezond Werken (Stichting IZZ) blijkt dat bijna 40 procent van de zorgverleners overweegt de zorgorganisatie of de sector te verlaten. Ongeveer 10 procent is dit daadwerkelijk van plan. Het ziekteverzuim breekt record na record en is inmiddels opgelopen naar 7,5 procent. Ook de personeelstekorten zijn opnieuw toegenomen, met op dit moment ruim 66.000 openstaande vacatures.

Het kabinet roept werkgevers op om de lonen te verhogen, maar schept volgens FBZ zelf onvoldoende voorwaarden om dat in de zorg ook waar te maken. Ze ziet voor zichzelf een belangrijke taak op het gebied van de arbeidsmarkt, zowel in haar rol als werkgever in sectoren als zorg en onderwijs als ook in de aanpak van de krapte in alle sectoren. “Als het kabinet de overheid als werkgever in (onder andere) de zorg ziet, zou je verwachten dat je ook investeert in zorgprofessionals. Dat gebeurt nu helaas niet”, aldus Faas.

Werknemers serieus nemen

Naast extra geld voor arbeidsvoorwaarden is het volgens Faas belangrijk dat de werkdruk vermindert en zorgprofessionals ruimte en vertrouwen krijgen in hoe zij hun werk doen. “Dus minder regels en controle en meer professionele autonomie. Ook is zeggenschap belangrijk: zorgprofessionals willen meepraten over de inhoud en organisatie van hun werk. Bijvoorbeeld over arbeidsbesparende innovaties of andere manieren van werken.”

Nieuw zorgstelsel niet ten koste van zorgprofessionals

Het kabinet wil de zorg hervormen en op lange termijn de stijgende uitgaven van de zorg afremmen. Het Integraal Zorgakkoord (IZA) is hiervoor de leidraad. FBZ is het ermee eens dat veranderingen in de zorg nodig zijn, en dat er keuzes moeten worden gemaakt om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden. FBZ vindt het echter wel van belang dat zorgprofessionals op de werkvloer bij die transitie worden betrokken, zodat er niet over, maar met hen wordt beslist.

×Close search
Zoeken