skip to Main Content

FBZ-voorzitter Maarten Faas: ‘Visie eerstelijnszorg vraagt óók om goede arbeidsvoorwaarden’

arbeidsvoorwaarden

De ‘Visie eerstelijnszorg 2030’ vraagt óók om goede arbeidsvoorwaarden, zo pleit FBZ-voorzitter Maarten Faas in zijn blog op Zorgvisie.nl. Eind januari presenteerden achttien beroeps-, werkgevers- en patiëntenverenigingen in de eerstelijnszorg gezamenlijk dit document.

Het document staat vol met heldere ambities volgens Faas, maar één essentieel aspect blijft onderbelicht: goede arbeidsvoorwaarden. Het ontbreken hiervan voor een aantal beroepsgroepen blijft een forse belemmering om de ambities in de visie te kunnen bewerkstelligen.

In het Integraal Zorgakkoord is afgesproken dat partijen met een ambitieuze visie op de toekomst van de eerstelijnszorg zouden komen. Deze ligt er nu en is essentieel om passende zorg te kunnen leveren, benadrukt Faas. Het gaat hierbij om het nemen van ‘verantwoordelijkheid om de toegankelijkheid en continuïteit van eerstelijnszorg te waarborgen’.

Zorgen om voortgang eerstelijnszorg

Toch maakt Faas zich zorgen over de continuïteit van de eerstelijnszorg. De cao’s van sommige groepen zorgprofessionals ­– zoals bij fysiotherapeuten en logopedisten – laat te wensen over, met het risico dat zorgprofessionals overstapt naar de tweede- of derdelijnszorg. De problematiek is ingewikkeld, vooral door de inrichting van ons zorgstelsel waarbij de betrokken instanties vooral naar elkaar wijzen, zo zegt de FBZ-voorzitter.

Neem samen verantwoordelijkheid

De broodnodige oplossing is: Neem samen verantwoordelijkheid. ‘Ik zou alle betrokken partijen daarom willen oproepen ook op dit punt gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen. Onderzoek hoe er een basispakket aan arbeidsvoorwaarden tot stand kan worden gebracht voor die beroepen in de eerstelijnszorg waar die ontbreken.’

Lees de volledige blog van Maarten Faas

Hoe verder?

De komende maanden werkt de minister met de betrokken partijen aan de werkagenda waarin is afgesproken voor de zomer van 2024 een aantal scenario’s uit te werken. Daarnaast wordt een begin gemaakt met de uitvoering van de overige afspraken in de visie. De minister informeert in het derde kwartaal van 2024 over de voortgang.

×Close search
Zoeken