skip to Main Content

Vakbonden jeugdzorg willen ‘Corona-afspraken’ maken met werkgevers

Jeugdzorg

De vakbonden van de Cao Jeugdzorg-tafel (FNV, CNV en FBZ) hebben vandaag een brief gestuurd naar de werkgevers met de oproep om samen tot duidelijke afspraken te komen over onder andere werkdruk, werkbelasting en persoonlijke beschermingsmiddelen vanwege de Coronacrisis.

In de jeugdzorg heerst momenteel veel onrust bij werknemers, onder andere over richtlijnen en protocollen die, specifiek voor de jeugdzorg, onduidelijk of niet afdoende zijn. Daarnaast is de werkdruk, die mede door een hoog ziekteverzuim toch al hoog was, toegenomen door de Coronacrisis. FBZ maakt zich samen met de andere vakbbonden zorgen over de mentale, fysieke en emotionele belasting die nu ontstaat bij werknemers en het herstel daarvan. Vervanging van zieke collega’s en nauwelijks rustmomenten beginnen hun tol te eisen. Vanwege alle extra inzet met gevaar voor eigen gezondheid is een extra waardering volgens de bonden op zijn plaats. Dat kan in de vorm van tijd en/of geld.

In de brief staat een aantal agendapunten, waarover we samen met Jeugdzorg Nederland op korte termijn afspraken willen maken.

×Close search
Zoeken