skip to Main Content

ABP zal beter informeren over opties bij AOW-leeftijd

Pensioen

Naar aanleiding van een klacht van een gepensioneerde over de effecten van het verschuiven van de AOW-leeftijd in het tv-programma Kassa zal ABP de deelnemers beter wijzen op de opties. Ze zorgt ervoor dat het pensioen naar hun voorkeur wordt aangepast, eventueel met terugwerkende kracht.

FBZ vindt het belangrijk dat mensen goed geïnformeerd worden en op basis daarvan kunnen kiezen of ze meegaan in het voorstel van ABP of het willen houden bij de eerder gemaakte keuze. Deelnemers moeten zelf hun afweging kunnen maken. Dat het voorstel van ABP voor veel mensen gunstiger uitpakt doet niets af aan dit principe.

Wat is er precies aan de hand?

Sinds dit jaar stijgt de AOW-leeftijd minder snel. Dit kan gevolgen hebben voor gepensioneerden van wie het pensioen bij ABP voor de AOW-leeftijd is ingegaan. Voor hen past ABP automatisch het pensioen aan op de nieuwe lagere AOW-leeftijd. Gepensioneerden krijgen levenslang een hoger pensioen. Dit betekent dat de pensioenpot op een andere wijze verdeeld wordt.

Voor wie?

Dit is relevant voor gepensioneerden geboren vanaf september 1953, die hun pensioen bij ABP hebben laten ingaan voor hun AOW-leeftijd en gekozen hebben eerst een hoger pensioen te ontvangen tot hun AOW-leeftijd en daarna een lager pensioen. Of andersom.

Waarom kan de verschuiving van de AOW-leeftijd gevolgen hebben voor gepensioneerden met een vervroegd pensioen?

Gaat de AOW door de veranderde wetgeving eerder in en had een gepensioneerde ervoor gekozen om tot zijn of haar AOW-leeftijd een hoger pensioen te ontvangen? Dan krijgt die gepensioneerde door de eerdere ingang van de AOW een hoger totaal inkomen. Hij ontvangt namelijk naast een hoger pensioen ook AOW vanaf zijn nieuwe AOW-leeftijd. Dit plotseling hogere inkomen kan echter zorgen voor naheffingen van de Belastingdienst. Ook kunnen toeslagen wegvallen of lager uitvallen. Om te voorkomen dat gepensioneerden hiermee in de problemen komen, koos ABP er voor het pensioen aan te passen aan de nieuwe, eerdere AOW-leeftijd. De hoogte van het pensioen voor de AOW-leeftijd blijft hierbij hetzelfde als voorheen. Alleen loopt dat stukje pensioen minder lang door omdat de AOW eerder ingaat. Zo wordt voorkomen dat het totaalinkomen hoger wordt.

Omdat de gepensioneerde eerder zijn AOW-leeftijd bereikt, wordt het pensioen vanaf de nieuwe AOW-leeftijd hoger. De gepensioneerde krijgt dus levenslang een hoger pensioen. Dit betekent dat de pensioenpot op een andere wijze wordt verdeeld.

Hij blijft dus het pensioengeld ontvangen waar hij recht op heeft. Deze automatische aanpassing blijkt voor een grote groep gepensioneerden ook de manier waarop zij het nu willen. Als gepensioneerden niet willen dat ABP hun pensioen aanpast, en dus de oorspronkelijke situatie willen behouden, is dat ook mogelijk.

×Close search
Zoeken