skip to Main Content

Zorgen om toenemend aantal besmettingen zorgmedewerkers

coronacovid-19Gezondenveiligwerken

FBZ maakt zich zorgen om het toenemende aantal besmettingen met COVID-19 onder zorgprofessionals. Het is ontzettend belangrijk dat zorgmedewerkers veilig kunnen werken en dat er zo snel en laagdrempelig mogelijk wordt getest.

Sinds de uitbraak van de coronacrisis zijn ruim 50.000 zorgmedewerkers positief getest op het virus. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk zelfs nog hoger, omdat commerciële testresultaten niet worden meegenomen in de RIVM-cijfers.

FBZ vindt dit een zorgelijke ontwikkeling. De vakbond voor zorgprofessionals krijgt uit meerdere hoeken signalen van zorgprofessionals dat de werkdruk, die toch al hoog was, steeds verder toeneemt doordat collega’s uitvallen door ziekte. Bovendien is er onder zorgmedewerkers grote angst om besmet te raken of patiënten, collega’s of huisgenoten te besmetten. De veiligheid van zowel zorgmedewerkers als patiënten mag nooit in het geding komen, dus het is belangrijk dat werkgevers er alles aan doen om die veiligheid te garanderen.

Voortmaken met sneltesten

Volgens FBZ is het daarom belangrijk dat zorgmedewerkers zich bij klachten zo snel en laagdrempelig mogelijk kunnen laten testen. Het kabinet is bezig eind november 25 sneltestlocaties te realiseren. De minister heeft aangegeven dat hij geen kans ziet om dit sneller te doen. FBZ vraagt een uiterste inspanning van de regering om dit toch voor elkaar te krijgen. Hoe sneller zorgmedewerkers getest kunnen worden, hoe eerder ze bij een negatieve uitslag weer aan het werk kunnen. Daarom dringt FBZ aan op een snelle inzet van sneltesten, waar zorgmedewerkers met voorrang terecht kunnen.

Thuisblijven bij een besmetting

Door het toenemende aantal besmettingen loopt de werkdruk in zorginstellingen op, waardoor problemen (kunnen) ontstaan met roosters. FBZ vindt dat alles op alles moet worden gezet om te voorkomen dat iemand die geen klachten heeft maar wél besmet is, toch aan het werk gaat. Hoe hoog de werkdruk ook is: voor een zorgmedewerker gelden dezelfde regels als voor iedereen. Dat betekent: thuisblijven bij klachten of bij een besmetting. Een werknemer kan dus nooit worden gedwongen om bij een besmetting aan het werk te gaan. Het RIVM geeft aan dat je ook besmettelijk kunt zijn als je zelf geen klachten of symptomen hebt. Zeker in de zorg zou dat risico moeten worden vermeden.

×Close search
Zoeken