skip to Main Content

“Ongewenst gedrag moet een halt worden toegeroepen”

Gezondenveiligwerken

Bijna driekwart van de zorgmedewerkers kreeg het afgelopen jaar te maken met ongewenst gedrag van patiënten/cliënten. Daarnaast ervaarde 44% ongewenst gedrag van familie/bezoekers van patiënten en 26% van collega’s of leidinggevenden. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van PGGM&Co en het ministerie van VWS. FBZ vindt de uitkomsten zorgelijk. “Ongewenst gedrag moet structureel worden aangepakt”, aldus FBZ-voorzitter Maarten Faas.

Ongewenst gedrag van patiënten/cliënten vormt voor zorgmedewerkers het grootste probleem, maar Faas vindt ook de cijfers over intern ongewenst gedrag zorgelijk. Zeker omdat bijvoorbeeld (seksuele) intimidatie door leidinggevenden of pesten door collega’s de grootste impact heeft op werknemers en kan leiden tot mentale en fysieke klachten. Faas noemt het positief dat de meeste zorgmedewerkers weten waar ze ongewenst gedrag kunnen melden, maar het percentage dat ook daadwerkelijk een melding doet of aangifte doet, blijft daarin achter. “Dat moet echt veranderen.”

Aanknopingspunten

In diverse instellingen worden weerbaarheidstrainingen aangeboden of wordt ingezet op voorlichting. “Dat vinden we heel goed”, zegt Faas, “maar het mag daar niet bij blijven. Je kunt ongewenst gedrag alleen aanpakken als in een zorginstelling duidelijk is wat de normen en grenzen zijn, en je een cultuur creëert waarin elkaar aanspreken heel normaal is. Hier ligt dus heel duidelijk een werkgeversverantwoordelijkheid.”

Prioriteit

FBZ is blij dat er voor de verschillende zorgsectoren een vervolgplan komt en dringt er bij werkgevers op aan dit hoge prioriteit te geven. “We zullen zelf ook actief participeren in de verschillende programma’s om te monitoren dat dit thema blijvend op de agenda staat”, aldus Faas.

Meer weten?

Bekijk het rapport of download de infographic

×Close search
Zoeken