skip to Main Content

Teleurstelling na overleg over nieuwe Cao Jeugdzorg

Jeugdzorg

Op 21 en 28 juni hebben vakbonden FBZ, FNV en CNV om tafel gezeten met werkgeversorganisatie Jeugdzorg Nederland. Onderwerp van gesprek was de inzet voor de onderhandelingen voor een nieuwe Cao Jeugdzorg. De huidige cao voor bijna 33.000 jeugdzorgwerknemers loopt tot 1 januari 2024.

Met de andere vakbonden hebben we onze gezamenlijke inzet toegelicht. Verbetering van arbeidsvoorwaarden staat hierin voorop, zoals een structurele loonsverhoging met compensatie voor de inflatie. Andere belangrijke punten zijn het maken van afspraken over scholing en het verlagen van de werkdruk.

Tijdens de overleggen is gesproken over de voorstellen van de werkgevers. Die stellen tot nu toe echter zwaar teleur. We moeten daarmee constateren dat we mijlenver uiteen liggen.

Hoe verder?
In de zomer beraden de bonden zich over het vervolg.
De eerstvolgende onderhandelingsdatum is op 12 september a.s.

×Close search
Zoeken