skip to Main Content

Nieuwe Cao UMC ver weg

UMC

Onder leiding van een bemiddelaar gingen de werknemersorganisaties en de NFU op 24 juni opnieuw in gesprek over een nieuwe Cao UMC. Helaas zonder enig resultaat. De NFU blijft vasthouden aan nul procent salarisverhoging en wil niet investeren in umc-medewerkers. FBZ beraadt zich nu samen met de andere bonden op vervolgstappen.

FBZ en de andere vier werknemersorganisaties (FNV, NU’91, LAD en CNV) hadden de hoop nog voor de zomer tot een akkoord te komen met de NFU, maar een nieuwe cao lijkt nu ver weg. FBZ is zwaar teleurgesteld over de opstelling van de werkgevers. “Zorgmedewerkers hebben de afgelopen maanden keihard gewerkt en de komende tijd blijft het druk vanwege het inhalen van de uitgestelde zorg en de personeelstekorten. Je kunt mensen niet in de kou laten staan met een nullijn en zonder enig zicht op inhoudelijke verbeteringen, zoals het verlagen van de werkdruk en investeringen in vitaliteit”, aldus FBZ-onderhandelaar Brigitte Sprokholt.

Hervat overleg

De onderhandelingen voor een nieuwe Cao UMC liepen in maart na zes overlegrondes vast, omdat de NFU bleef vasthouden aan haar standpunt dat er geen financiële ruimte is voor een structurele salarisverhoging. De werkgeversorganisatie gaf aan eerst de komst van een nieuw kabinet te willen afwachten voordat ze verder zou onderhandelen. Toen dat langer duurde dan gedacht, drongen de werknemersorganisaties aan op het hervatten van het overleg, omdat umc-medewerkers al maanden ‘stilstaan’ in hun arbeidsvoorwaarden. De NFU gaf gehoor aan die oproep, waarna de cao-partijen besloten het overleg onder leiding van een bemiddelaar te hervatten op 24 juni.

Ultimatum en vervolgstappen

Nu ook de bemiddelaar heeft moeten concluderen dat de cao-partijen zijn ‘uitonderhandeld’, beraadt FBZ zich samen met de andere werknemersorganisaties op vervolgstappen. “We zullen eerst een ultimatum stellen”, zegt Sprokholt. “Als de NFU dan nog steeds niet over de brug komt, beraden we ons op vervolgstappen en eventuele acties. Zorgprofessionals verdienen beter dan dit en dat besef moet nu écht doordringen bij de NFU.”

×Close search
Zoeken