skip to Main Content

Eindbod Cao Arbo Unie 2023

Arbo Unie

Op 6 december heeft werkgever Arbo Unie na vijf onderhandelingsronden een eindbod neergelegd bij de bonden FBZ, FNV en CNV. Werknemers krijgen onder meer een salarisverhoging en een eenmalige bruto-uitkering. Ook de thuiswerkvergoeding, eindejaarsuitkering en reiskostenvergoeding worden verhoogd. Het totaalpakket aan afspraken betekent een substantiële generieke verhoging van het inkomen voor alle medewerkers en een goede afspraak over terugval in inkomen bij arbeidsongeschiktheid.

Onderhandelaar Robert Barendse: “Liefst hadden we een akkoord bereikt in plaats van een eindbod te krijgen, maar gezien de resultaten beschouw ik dit persoonlijk als een resultaat.”

De belangrijkste afspraken

  • De cao heeft een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.
  • Per 1 januari 2023 ontvangen werknemers een salarisverhoging van 4% met een nominale ondergrens van € 150,- bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband.
  • De eindejaarsuitkering wordt verhoogd van 3,0% naar 3,5%.
  • Per 1 januari 2023 ontvangen werknemers een eenmalige bruto-uitkering van € 1.500 bij een fulltime dienstverband en naar rato van de datum dat ze in dienst zijn getreden.
  • De thuiswerkvergoeding wordt per 1 januari 2023 verhoogd naar € 2,13 per werkdag.
  • De onbelaste reiskostenvergoeding wordt verhoogd naar € 0,21 per kilometer.

Aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbo Unie sluit een collectieve aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering af voor medewerkers die langdurig arbeidsongeschikt zijn. De verzekering geeft een aanvulling op het inkomen tot 70% van het laatstverdiende salaris. De premie wordt volledig door de werkgever betaald.

Over de totstandkoming

De gesprekken tussen bonden en Arbo Unie verliepen constructief, maar Arbo Unie gaf aan dat de financiële ruimte beperkt is. Binnen de kaders van wat mogelijk was, hebben de bonden de uitkomsten zoveel mogelijk gemaximeerd, waardoor bijvoorbeeld een flinke stijging van de eindejaarsuitkering kon worden gerealiseerd: een langgekoesterde wens van leden van alle bonden.

Ledenraadpleging

Leden van bij FBZ aangesloten verenigingen ontvangen binnenkort een mailing met een toelichting op het eindbod. Zij kunnen via deze mailing hun stem uitbrengen.

Meer weten?

Bekijk alle afspraken uit het eindbod.

×Close search
Zoeken